Finančné injekcie Afrike treba podmieniť znížením pôrodnosti

Pripomienky Inštitútu národnej politiky k samitu EÚ na Malte

12 .november 2015 – (INP) – Finančnými nástrojmi sa všetky problémy sveta nedajú riešiť. Západ by mal pochopiť, že vymiera a mal by si zabezpečiť reprodukciu z vlastných zdrojov. Na druhej strane rozvojový svet zažíva populačnú explóziu, ktorej dôsledkom sú migračné vlny valiace sa na Európu. Nielen zastavenie migrácie z Afriky do Európy, ale ani zastavenie chudoby sa nezaobíde bez regulácie alebo zastavenia populačného boomu. Práve nezodpovedná extrémne vysoká pôrodnosť v Afrike spôsobuje nielen problémy s bývaním, vzdelaním, sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, ale aj hlad, nezamestnanosť a migráciu. Kupovanie si Afriky tromi miliardami eur na spomalenie migrácie je ako sypanie piesku z hrnčeka na Sahare.

Ak bude pokračovať globálna explózia pôrodnosti v Afrike, nepomôžu ani miliardy, ani bilióny eur. Je čudné, že ani svetové organizácie neriešia príčinu problém, ale snažia sa hasiť len dôsledky nezodpovedného reprodukčného správania sa na čiernom kontinente, ktorý má objektívny problém uživiť takú explodujúcu masu ľudí. Ak sa v rozvojovom svete nezmení prístup k zodpovednému rodičovstvu a priemerná natalita ostane na celosvetovej úrovni 2,5, tak do roku 2050 pribudnú tri Číny a populácia dosiahne už viac  ako 11 miliárd ľudí. V najbližších 35 rokoch sa budeme musieť vyrobiť viac potravy pre ľudí ako sa vyrobilo za posledných 10 000 rokov! Toto všetko si treba uvedomiť v krajinách, ktoré sa z náboženských či ortodoxných dôvodov neriadia zodpovedným rodičovstvom a sexuálnym životom. V Nigérii používa antikoncepciu len 8 % vydatých žien, kým v USA je to 72 percent. Okolo roku 2050 predbehne Nigéria v počte obyvateľov USA a stane sa tretím najzaľudnenejším štátom sveta. Podobne Keňa sa zo 44 miliónov obyvateľov rozšíri až na 100 miliónov.

Inštitút národnej politiky preto navrhuje európskym lídrom, aby akúkoľvek finančnú pomoc rozvojovým štátom na spomalenie migrácie do Európy podmienili zárukami na spustenie programov na reguláciu populačnej explózie. Vyberať pohárikmi vodu z pretekajúcej vane bez toho, aby sa zastavil kohútiť, pripomína skôr bláznovstvo ako reálne riešenia, ktorých zanedbanie v polovici populačnej explózie na zemi nás môže o jednu-dve generácie nepríjemne dobehnúť. Svetu hrozí preľudnenosť, hoci Európania vymierajú. Finančné injekcie Západu bez systémových riešení v rozvojových oblastiach sú len politickými leukoplastmi, ktoré problém neriešia a situáciu vo svete, aj v Európe iba zhoršujú a posúvajú problém na ďalšie generácie.

Kategórie: Nezaradené |