Prečo sme vznikli

Od vzniku Slovenskej republiky sa primárne v médiách hlavného prúdu etablovali elitárske „osobnosti“ z rôznych združení a nadácií dotovaných najmä z EÚ a USA, ktorých činnosť odvádza slovenskú spoločnosť a politiku od vlastného myslenia a konania, čím potláča našu suverénnu národnú a slovenskú identitu. INP chce vyplniť prázdne miesto a vyrovnať nevyvážený stav na poli analytických inštitútov, ktoré v drvivej miere predkladajú verejnosti jednostranné názory z dielne EÚ a jej byrokratov alebo pretláčajú strategické záujmy USA. INP sa bude snažiť predkladať analýzy a trendy predovšetkým z pohľadu rozvoja a záujmov slovenského národa tak, aby sa slovenská spoločnosť mohla rozvíjať slobodne, nezávisle a podľa nami vyznávaných hodnôt.