Podmienky členstva v inštitúte

Členom inštitútu môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých členstvo v inštitúte vzniká prijatím člena predsedníctvom po prerokovaní doručenej žiadosti. Podľa štyroch základných okruhov (strategické ťažiská) a predmetov záujmu sa môže o členstvo zaujímať každý, kto súhlasí so stanovami a stotožňuje sa s cieľmi inštitútu. Chceme dať priestor najmä mladým, začínajúcim odborníkom a proslovenským aktivistom, ktorých oslovujú aj alternatívne východiská, duchovné a tradičné hodnoty. Našou aktivitou chceme napĺňať krédo myšlienky: Myslíme univerzálne, konáme národne. S úctou k minulosti, k vízii budúcnosti.