Príhovor predsedu

AutorPriatelia,
vítam Vás na stránke Inštitútu národnej politiky. Dúfam, že tu nájdete niektoré z odpovedí, ktoré hľadáte, najmä ak sa snažíte pochopiť, prečo sa isté veci dejú práve tak a nie inak a ak chcete, aby na Slovensku bolo lepšie. Ako vy, tak aj ja sa zamýšľam nad životom a podmienkami v akých existujeme. Mal som pocit, že hlavný prúd nás všetkých strháva zo sebou a na individuálne a národné špecifiká, ojedinelosti a rozmanitosti neberie ohľad, hoci o tom naoko rozpráva. Globálny systém má problém nastoliť všeobecnú spravodlivosť vo všetkých oblastiach. Ak sa pýtate, prečo práve Inštitút národnej politiky, tak odpoveď je, že si ho okrem nespokojnosti s vývojom vyžiadal sám život a aj tendenčná prax luxusných elitárskych a jednostranne zameraných think tankov riešiacich postavenie Slovenska a Slovákov nie ako subjektu práva, diania a života, ale iba ako ich objekt, či dokonca tieň hlavného prúdu a nástroj cudzích záujmov. Slovensko a Slováci majú legitímne právo hovoriť o sebe a za seba, nielen o budúcnosti, ale aj o prítomnosti z pohľadu vlastných potrieb a záujmov, najmä ak na ceste, po ktorej nás ženie hlavný prúd, stretávame jednu krízu za druhou a tých, ktorí kráčajú „pred nami“ nedobiehame, ale ešte viac za nimi zaostávame.

Preto som sa rozhodol založiť inštitút ako platformu spájajúcu slobodných, múdrych, nebojácnych ľudí, ktorí chcú prispieť k šíreniu pravdy, obhajovať nám vlastnú, národnú identitu a slovanskú spolupatričnosť a ponúkať spoločnosti aj alternatívne východiská, ktoré sú pre nás najlepšie.

My, Slováci, totiž máme jednu nevýhodu: z neslobody a utláčania našej identity si v génioch nesieme pocit inferiórnej malosti, preto sa veľmi rýchlo a ochotne prispôsobujeme cudziemu vplyvu. Jeho šablóny na Slovensku od roku 1989 pretláča množstvo nátlakových a lobistických skupín, rôznych elitných analytikov a nadácií, ktoré sa navyše bohorovne tvária, že sú „nezávislé“… Odmietam, aby Slováci a Slovania (Východná Európa) boli naďalej laboratóriom, v ktorom na nás „hlavný prúd“ skúša experimenty rôznych svojich sociálnych stratégií, vymýva nám mozgy, potláča našu individualitu a identitu a predkladá nám „hodnoty“ a riešenia Západu, ktorý je v permanentnej kríze a v konflikte s ostatným svetom.

V inštitúte chceme prispieť k rozvoju originálneho slovenského potenciálu, prebudiť spiacu Šípovú Ruženku Slovanstva a rozbiť ľad chladného nezáujmu o veci verejné, národné a slovenské. Budeme preto posilňovať hodnoty národnej súdržnosti, svornosti, solidarity, spolupatričnosti, prehlbovať našu identitu, hrdosť a individualitu. Slovensko už vyrástlo, má právo kráčať po vlastných nohách a cestách slobodne, podľa vlastných záujmov a potrieb.

Napriek tomu, že mám za sebou politickú skúsenosť poslanca NR SR, inštitút bude pracovať ako nezávislé združenie – ekonomicky, aj ideovo. Chcem zúročiť svoje skúsenosti pri jeho vedení a prispieť k slobode a múdrosti, ktoré považujem za kľúčové hodnoty. Chcem sa preto osobne zamerať na ústavou garantované právo na názorovú pluralitu. Ak Vás tento projekt niečím oslovil, napíšte mi. Rovnako rád uvítam Vaše vecné pripomienky, návrhy, nápady a samozrejme aj ochotu sa zapojiť do novej , slovenskej a národnej mozgovne a prispieť k spolupráci rozhádaných, rozdelených názorových skupín a politických prúdov so zreteľom na spoločný postup v zásadných a životne dôležitých otázkach národa, štátu a blaha spoločnosti.

Ďakujem za Váš záujem navštevovať našu webstránku aj pripomienky a postrehy, s ktorými sa na nás obrátite. S  pozdravom váš

Rafael Elo Rafaj, predseda Inštitútu národnej poltiky