Hlavné strategické okruhy

Inštitút sa zameriava najmä na posudzovanie, výskum, vývoj alternatívnych politík, nástrojov slovenskej politiky a vzdelávania v štyroch hlavných strategických okruhoch:

Politika ● Obrana ● Prírodné zdroje

Tradícia ● Rodina ● Vlastenectvo

Kultúra ● Civilizácia ● Médiá

Ekonomika ● Právo ● Sociálna sféra