Právna forma

Inštitút národnej politiky je nezávislé, alternatívne záujmové združenie občanov, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky. Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 15. mája 2015, číslo spisu VVS/1 – 9000/90 – 461 95. Sídlom združenia je Strelkova 1, 835 05 Bratislava. Pridelené identifikačné číslo organizácie /IČO/ je: 42446813