Skratka INP

vyjadruje aj názor na „inú politiku“, ktorú akútne potrebuje Slovensko na svoj všestranný rozvoj a ochranu pred deštruktívnymi vplyvmi a trendmi nekritického preberania a vnucovania si cudzích vzorov, vzorcov a záujmov, alebo deformovanú straníckym egoizmom. Permanentná séria kríz, vrátane morálnej a hodnotovej v Európskej únii (Západu) potvrdzuje opodstatnenie návratu k národnej politike v nových podmienkach globalizácie. Preto hovoríme o potrebe inej, alternatívnej politiky k hlavnému prúdu nielen na Slovensku, ale aj v Európe.