Záchrana sveta pred sprisahaním Síl temnoty očami arcibiskupa Carla Vigana

"V tomto historickom okamihu sú sily zla vyrovnané v bitke proti silám dobra." Arcibiskup Vigano Otvorený list arcibiskupa Carlo Maria Vigana prezidentovi Spojených štátov amerických, Donaldovi J.Trumpovi  (Nedeľa 25. októbra 2020) na Slávnosť Krista Kráľa. Pán prezident, dovoľte mi, aby som vás oslovil v túto hodinu, keď osud celého sveta ohrozuje globálne sprisahanie proti Bohu a ľudstvu. Píšem vám ako arcibiskup, ako nástupca apoštolov, ako bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických. Píšem vám uprostred ticha občianskych aj náboženských autorít. Môžete prijať tieto moje slová ako „hlas volajúceho na púšti“ (Jn 1,23). Ako som povedal, keď som vám v júni písal list, v…

Čo hovorí európsky prieskum ku korona kríze?

Ostatný prieskum verejnej mienky v EÚ (Eurobarometer), zverejnený 22.októbra  priniesol rozporuplné výsledky nielen v postojoch Slovákov. Všeobecne v únii rastie tábor nespokojných s opatreniami Bruselu v boji s koronou, ale typická dôvera v systém a úniu ostáva. Zvláštnym zistením je, že Slováci sú na 5.mieste v rozdvojenosti svojho občianstva. Pocitovo si až 82% Slovákov myslí, že sú občanmi EÚ. Migráciu stále aj v čase korona krízy považujeme podľa výsledkov Eurobarometra za 3.najdôležitejšiu oblasť záujmu na európskej úrovni, ktorej by sa malo európske 'politbyro' venovať. Trochu to však zaváňa prihrievaním si migračnej politiky a aj konfliktom záujmov, ak Európska komisia informuje o náladách na svoju politiku a tlmočí výsledky prieskumu… Európska komisia si dala otestovať…

TRIANON JE SATISFAKCIA AJ HISTORICKÁ SPRAVODLIVOSŤ – 100.výročie Trianonskej mierovej zmluvy

Pre Slovensko je Trianon garancia južnej hranice s Maďarskom. S existenciou suverénnej zvrchovanej Slovenskej republiky sa však nedokáže trvalo zmieriť Maďarsko. Maďarskí predstavitelia nechápu dôsledku svojho státočného šovinizmu, ani fakt, že história je nielen dôsledkom dobrých, odvážnych a spravodlivých činov, ale aj následkom zlej, zbabelej, zákernej a skrivodlivej politiky. Potom prichádza náprava, trest, spravodlivé usporiadanie pomerov. To je aj prípad ukončenia I.svetovej vojny, ktorá znamenal porážku rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie. Po Versailských mierových konferenciách a dohodách vznikli nástupnícke štáty: Rakúsko, Maďarsko, Česko-Slovensko, Rumunsko, Poľsko, Rumunsko, Kráľovstvo SHS – od r.1929 Juhoslávia a Taliansko (časť).  (, v ktorých si štátotvorné národy uplatnili právo na sebaurčenie. Národy odmietli znášať maďarský…

KTO NEMÁ NÁROD, TEN NEMÁ ANI BOHA

Naše tradície a viera sú v ohrození. Kde sú vojaci národa a Pána, ak sme de fakto v kultúrnej vojne stretu civilizácií? Ako laik si preto dovolím polemizovať aj s liberálnou politikou súčasného pápeža. Ten na narastajúcu kritiku  členov Rímskej kúrie k jeho progresívnym myšlienkam reagoval výzvou na ďalšie zmeny, lebo pôvodná cesta vraj  vytvára „mínové pole“ nenávisti a nedorozumení vo svete, v ktorom sa vraj kresťanstvo stáva čoraz bezvýznamnejším. Opäť sme si nechali v ruke Čierneho Petra a preberáme všetky problémy sveta na seba? Ak sa mierumilovné náboženstvo Lásky stretne s militantným náboženstvom agresie, nedorozumenia z toho plynúce, nie sú naša vina. Tradícia je tradícia, lebo…

Nasledujúca stránka