Čo chceme?
  1. Chceme byť alternatívou k servilnému podriaďovaniu sa Slovenska cudzím záujmom a tlaku mimovládnych organizácií a inštitútov hlavného prúdu. Tieto predĺžené ruky globalizačných štruktúr, ktoré vedú svet do krízy, jednostranne ovplyvňujú vývoj na Slovensku podľa hlavných euroatlantických záujmov. Inštitút národnej politiky už podľa svojho názvu je názorovou a analytickou protiváhouk inštitútom politického, ekonomického a mediálneho mainstreamu, napojeného najmä na zahraničie.

  2. Snahou INP je objektivizovať a vyvážiť analytické prostredie o dianí na Slovensku, priniesť relevantné aj alternatívne východiská prioritne zamerané na národné a štátne záujmy Slovákov a Slovenskej republiky ako aj objektívne a nepredpojaté všeslovanské kultúrne aj geopolitické potreby. INP zameriava pozornosť aj na ochranu identity, národných, ekonomických, kultúrnych, hodnotových, právnych a politických záujmov pred unifikačnými a centralizačnými aktivitami a  implementačnými opatreniami z EÚ. INP vyhodnocuje negatívne dopady ideológie multikulturalizmu na rozvrat osvedčených národných a európskych hodnôt a pôvodnej idey európskej spolupráce.

  3. Chceme vplývať na nastavenie myslenia kľúčových ľudí zodpovedných za osud Slovenska, ľudí pri jeho riadení, rozhodovaní, ale aj kultivovanie spoločného vedomia národnej kolektívnej mysle a individuálneho uvedomenia každého vlastenca, preformátovávať staré programy myslenia, ktoré nám vnucujú cudzie záujmy, vlastný strach alebo alibistická pohodlnosť. Každá situácia má alternatívu a my máme ambíciu ponúkať najprirodzenejšiu alternatívu pre každého človeka: byť sám sebou, byť zodpovedný sám za seba, byť na seba hrdý, sebavedomý a žiť pokojný a šťastím naplnený život. Za základ spoločnosti a dobrej národnej politiky považujeme spravodlivosť a rovnosť práv pred zákonom.