Zobrazujú sa príspevky užívateľa Inštitút národnej politiky
Sorosove ľudské zdroje v akcii

Nacisti aj komunisti nenechali nič na náhodu a svoju omladinu vychovávali v správnom duchu už od malička. Staré metódy práce s mládežou si osvojil aj tretí sektor. Cez rôzne debatné krúžky, asociácie, workshopy, letné školy… George Soros sieťou prípraviek na vsiaknutie si správneho myslenia a postojov systematicky pripravuje budúcich lídrov. Tí už budú vedieť, čo je ich úlohou. Propaganda sa začína už na školách. Z pôvodných vysokých škôl sa aktivity na (pre)výchovu k správnemu, globálnemu občianstvu posunuli na stredné a dokonca už aj základné školy. Aktuálne v hľadáčiku angažovaného mimovládneho sektora sú už aj predškolské zariadenia. Ing. Katarína Cséfalvayová (32) už ako 16-ročná študentka gymnázia absolvovala Olomouckú letnú…

Možnosť poslať 2 % z vašej dane

Priatelia, INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY vás oslovuje s prosbou o podporu našej činnosti cez možnosť poslať nám 2% z vašej dane, ktoré odvádzate štátu. Fungujeme ako občianske združenie, doteraz sme nijaké dary nedostali, nemáme ani „donorov“,  ani sponzorov, nečerpáme zdroje z fondov, od iných mimovládnych alebo vládnych organizácií. Držíme si stále odstup a nezávislosť, aby sme vám mohli prinášať objektívne, nestranné, vecné, faktické a alternatívne informácie alebo hodnotenia, s ktorými sa bežne nestretnete v informačnom toku hlavných médií. Prvýkrát sa zapájame do systému darovania 2% z dane. Vývoj ide míľovými krokmi. Prináša informačný smog a opatrenia, ktoré môžu mať nezvratné a deštrukčné dopady na našu slobodu, nezávislosť, identitu i demokraciu. Preto, ak…

Aké je zastúpenie slovenčiny vo vysielaní televízií

Rozbor aktuálnej situácie na trhu príjmu televízneho signálu. Situácia so zaraďovaním slovenčiny v televíznom vysielaní sa nezlepšuje a  je pomerne zvláštna. Aj napriek tomu, že na slovenskom trhu je dostupných množstvo televízií, až na pár výnimiek vysielajú všetky v českom jazyku. Inštitút národnej politiky preto zisťoval aká je mediálna realita ponuky programov v slovenčine? Dôvodom je snaha niektorých opozičných poslancov zrušiť povinné vysielanie v štátnom jazyku pre vekovú skupiny detí do 12 rokov. INP prináša aj širší sumárny prehľad situácie v jazykových audiostopách na slovenskom televíznom trhu. Slovenčina je nielen mimo záujmu väčšiny komerčných (globálnych) televízií, ale dokonca aj verejnoprávneho vysielateľa. Spoločným menovateľom…

Školstvo alebo politika? Hodnotenie televíznej diskusie RTVS O 5 minút 12 Inštitútom národnej politiky

Keďže kvalita školstva patrí  národné priority, Inštitút národnej politiky si posvietil na prístup zodpovedných k tému, situácii a riešeniam. Preto sme operatívne medzi analýzy zaradili aj hoidnotenie diskusnej tv relácie O 5 minút 12 s témou školstva, kde sa stretli ministerska školstva M.Lubyová (nom.SNS) a poslankyňa V.Remišová (OĽANO). Pozičná neujasnenosť Veroniky Remišovej ako tieňovej ministerky zahraničia vystupujúcej ako „odborník“ k väčšine tém kritizovaných hnutím OĽANO devalvuje aj tému školstva, ktorú prezentuje hnutie ako „kľúčovú“. Pozícia „dievča na všetko“ sa podpisuje aj pod ďalšie negatívne vady, ktoré prezentuje v televíznych dueloch. Patria sem odborná nepohotovosť, sklzávanie k popisnému populizmu, nerešpektovanie faktov, autority, neschopnosť v kľude…

Next Page