Upozornenie

INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY napriek tomu, že je nezávislý od oficiálnych vplyvoch a štruktúr, je závislý na zdravom rozume, na slobodnom myslení, na duchovných, národných a  konzervatívnych hodnotách, na objektívnom, nestrannom, alternatívnom názore! Sme závislí aj na pôvodných hodnotách a slobodnom myslení, ktoré urobili európsku civilizáciu veľkou, sebavedomou a inšpirujúcou. Sme závislí na slovanskej spolupatričnosti, uprednostňujeme pôvodné, nestranné, objektívne a alternatívne názory. Sme presvedčení, že každý človek, národ, spoločnosť i civilizácia sa môžu uberať k svojmu dobru, majú právo na vlastnú cestu, identitu a šťastie nezávisle od tlakov a dogiem hlavného prúdu, záujmov mocností a nadnárodných korporácií! Nepodriadili sme sa diktátu politickej korektnosti, preto javy a udalosti pomenúvame ich pôvodnými, pravými menami!