Inštitút chce ponúkať alternatívy k riešeniu kríz

Bratislava 5. októbra (TASR) – Nová mimovládna organizácia Inštitút národnej politiky (INP) chce na Slovensku prispieť k názorovej pluralite v oblasti analýz spoločenského vývoja. Verejnosti chce predkladať hodnotenia vývoja spoločnosti, domácej aj zahraničnej politiky a prijímaných opatrení. 

"Vznik nášho inštitútu si vyžiadala doba. Máme rôzne analytické domy a inštitúty, ale väčšina z nich je zameraná na presadzovanie zahraničných záujemcov a donorov. Chceme byť nezávislou domácou alternatívou, prispieť k pluralite v oblasti analýz spoločenského vývoja v duchu zachovania a rozvoja tradičných hodnôt, šírenia a obhajoby národných záujmov v slovenskej spoločnosti aj v rámci Európskej únie," na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave zdôvodnil predseda INP Rafael Rafaj.

Podľa neho chce INP presadzovať nové myslenie a postupy aj pri riešení kríz. Tiež prispieť k rozvoju originálneho slovenského, tvorivého, odborného, kultúrneho a duchovného potenciálu. "Sme svedkami množstva kríz, ktoré sa neriešia od základu, ale len povrchne hasia. Problémy chceme pomenovať priamo, odhaľovať ich príčiny. Tak je to aj v oblasti súčasnej migrácie, ktorej korene spustil Barcelonský proces v roku 1995 a teraz pred hromadným prílevom migrantov štáty nemajú v podstate možnosť ich selektovať a dokonca sa zavádzajú povinné kvóty," dodal Rafaj. 

INP zároveň prezentoval a pokrstil svoju prvú knihu s názvom Súmrak európskej civilizácie – Barbari sa zmocňujú Európy. Jej autorom je ekonóm a zakladajúci člen INP Pavel Fendek. Venuje sa v nej migrácii ľudí z krajín tretieho sveta, najmä moslimov, ktorá nadobudla masový charakter. 

"Touto inváziou dochádza k synergickému efektu, keď integrácia jednotlivcov do európskej spoločnosti prestáva byť podstatná. Vzniká problém integrácie celých kultúrnych a rasových komunít alebo menšín do spoločnosti a kultúry majoritných Európanov. Z inváznych imigrantov sa stávajú nájazdníci, osadníci, kolonisti, kolonizátori a dobyvatelia, ktorých som všeobecne nazval votrelci," konštatoval Fendek.

Pavel Fendek sa tejto problematike systematicky venuje od vstupu SR do Európskej únie. Svoje analýzy a závery z nich prednáša od roku 2008 na Medzinárodných politologických dňoch v Prešove a Košiciach, tiež prezentuje v zborníkoch z týchto konferencií. Táto publikácia je zhrnutím všetkých jeho poznatkov a záverov.

 

http://www.teraz.sk/ekonomika/institut-narodnej-politiky-kriza/159088-clanok.html

Kategórie: Podujatia |