SÚMRAK EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE – Barbari sa zmocňujú Európy

Inštitút národnej politiky vydal v septembri 2015 publikáciu Pavla Fendeka „SÚMRAK EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE – Barbari sa zmocňujú Európy“. ISBN 978-80-8061-842-1, 240 strán.

Obalka knihy

Stručne o publikácii sám autor:

V knihe Súmrak európskej civilizácie, barbari sa zmocňujú Európy analyzujem genézu premeny všemocnej Európy globálne dominantných suverénnych imperiálnych a koloniálnych veľmocí začiatku 20. storočia na EÚ, bezmocný zlepenec nesvojprávnych štátov, ktorých národy existenčne ohrozujú barbari. Kto sú tí barbari?

Predná strana obálky knihy znázorňuje fakt, že moslimovia sú najpočetnejšou a najnebezpečnejšou skupinou z prílivu migrantov z krajín tretieho sveta ohrozujúcich Európu. Je vôbec primerané nazývať týchto migrantov barbarmi? Vzhľadom na nekompatibilitu ich kultúr s kultúrou európskou a spôsob akým prichádzajú do Európy, tak jednoznačne áno. To už nie je migrácia, ale neozbrojená invázia, agresia nízkej intenzity. Zatiaľ. Ich raketovo rastúci počet a účinkovanie v Európe má podobný charakter ako účinkovanie barbarov v starom Ríme. Masová nelegálna migrácia do Európy by sa však nekonala, pokiaľ by nebola priamo aj nepriamo logisticky podporovaná a organizovaná najvyššími kruhmi EÚ v spolupráci s MVO, či nedostatku pracovných síl.

Anotácia na zadnej strane obálky začína starším citátom Cecílie Malströmovej, stále aktívnej komisárky EÚ: „Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov“.

Z definícií genocídy vyplýva, že pani komisárka a jej kumpáni fakticky vytvorili platformu, na základe ktorej EÚ uskutočňuje genocídu pôvodného bieleho obyvateľstva Európy z čisto ideologických dôvodov. Migranti sú tak v podstate žoldnieri v službách ďaleko nebezpečnejších barbarov, rodených Európanov, kultúrnych marxistov, stúpencov rasistickej antibelošskej neomarxistickej ideológie multikulturalizmu. Pani komisárka je evidentne prívržencom tejto ideológie, ktorá je, čisto technicky vzaté, syntézou národného socializmu Hitlera a jeho súdruhov a internacionálneho socializmu Stalina a jeho súdruhov. Ideologická nenávisť nacistov k Židom a ideologická nenávisť marxistov k ich triednemu nepriateľovi, buržoázii, sa len transformovala na ideologickú nenávisť k Európanom, ich väčšinám a kultúre. Podľa tejto ideológie totiž Európania a ich kultúra utláčajú nebiele rasy, ich kultúru a migrantov, ako aj menšiny. Pokiaľ sa zbavíme ideologického balastu, politickej korektnosti a pokryteckého blúz-nenia o humanizme zostane len holý fakt. Pani Malströmová patrí ako zločinec buď do väzenia, alebo ako pomätenec do blázinca. Z vecnej stránky je preto EÚ projekt hodný plnej podpory jeho realizácie, z ideologickej stránky je však EÚ projekt soft verzie koncentračného tábora pre Európanov hodný plnej podpory jeho eliminácie.

Uvediem bližšie, prečo takto „humánne“ neomarxistická EÚ koná. Už v roku 1925 založil gróf Richard Mikuláš Kudenhove-Calergi Paneurópsku úniu. Plánom tejto inštitúcie bolo zjednotenie Európy. Biele európske národy považoval však pán gróf za príliš sebavedomé a vzdorovité, teda nevhodné na to, aby bolo možné tento plán zrealizovať. Navrhol preto namixovať európske národy tak, aby vznikol jeden hnedastý poslušný ázijsko-európsky-negroidný národ, ktorému bude neobmedzene, totalitne vládnuť akási vyvolená aristokratická nadrasa. Neomarxisti sa stotožnili s týmto plánom z dôvodov, ktoré interpretujem v tejto knihe.

Je potom logické, že úžasný pokrok rasovo-kultúrnej diverzity, čiže rozmanitosti, sa v mene ideológie multikulturalizmu presadzuje výlučne v krajinách bielych ľudí, teda prioritne v Európe. V mene budovania NWO nie sú však toho ušetrené ani ostatné krajiny založené bielymi ľuďmi ako USA, Kanada atď. Odporovať realizácii tohto plánu je rasizmus, a nakoľko sa tento plán týka výlučne bielych ľudí, je potom logické, že z hľadiska tejto ideológie môžu byť rasistami výlučne bieli ľudia. Túto zvrhlosť presadzuje úzka vrstva ľudí považujúca sa za akúsi modernú aristokraciu, elitu, či vyvolenú nadrasu, ktorej cieľom je dosiahnuť globálnu moc.

Problematiku som skúmal cez prizmu marx-leninského učenia. Len tak bolo možné zistiť čo je to kultúrny marxizmus, kto sú neomarxisti a odhaliť ich zámer vybudovať dlhým pochodom inštitúciami nový spoločensko-ekonomický systém, kultúrny socializmus. Jeho najdôležitejší subsystém je multikulturalizmus. Európania sa v tejto variante socializmu dostali do rovnakej pozície ako Židia v národnom socializme Hitlera a buržoázia v internacionálnom socializme Marxa a Lenina. Vo všetkých troch variantoch socializmu je vrcholným prejavom demokracie diktatúra a totalitný politický režim. Nositeľmi neomarxistickej ideológie v EÚ sú socialistické strany, ktorým sekunduje zvyšný politický mainstream. Dokazujú to výroky socialistu p. Fabiusa, kresťanskej demokratky p. Merkelovej a ďalších vrcholných predstaviteľov fakticky už poloislamských členov EÚ v súvislosti s riešením migračnej krízy. Ako sa dostať z tejto prekérnej situácie čitateľ nájde na stránkach tejto knihy.

O autorovi

Autor je ekonóm. Problematike sa systematicky venuje od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Svoje analýzy a závery z nich vyplývajúce prednáša od roku 2008 na Medzinárodných politologických dňoch v Prešove a Košiciach a prezentuje v zborníkoch z týchto konferencií. Jeho publikácia je zhrnutím všetkých poznatkov a záverov, ku ktorým sa dopracoval. Pavel Fendek je členom vedenia Inštitútu národnej politiky.