Ústava, alebo kde sa v nej stratil národ a Slováci?

Je Slovenská republika štátom Slovákov tak ako napríklad Poľsko štátom Poliakov a Maďarsko štátom Maďarov? Podľa ústavy určite nie. Opäť je tu  Deň ústavy  – 1.september a opäť liberálni a ultraľavicoví extrémisti (vyznávajúci zásadne globálny, predtým internacionálny princíp) spochybňujú najmä Preambulu Ústavy Slovenskej republiky. Predtým túto tému pravidelne otvárali príslušníci menšín, najmä maďarskej, hoci národ slovenský, na rozdiel od menšín, nemá v ústave zakotvené nijaké práva! Štátny jazyk nemožno totiž považovať za právo národa, ale za integračný, logický nástroj sociálnej súdržnosti spoločnosti a väčšinovo komunikujúcej verejnosti, obývajúcej územie Slovenskej republiky. Moderní globálni extrémisti, posadnutí  typickým ultraľavicovým anarchizmom buď nevedia, o čom hovoria – volajúc…

KDE JE PRAVDA A PREČO VECI NEFUNGUJÚ? Diel: Manipulácie euromašinérie

Kľúčové slová: manipulácia, Krym, Kosovo, zahraničná politika, podriaďovanie sa, EÚ, Merkelová, migranti, systém pravidlá a pozície namiesto zákonov Dosahovanie čoraz väčšej centralizácie moci a rozhodovacích právomocí pre eurobyrokraciu ilustruje aj metóda podriaďovania zahraničnej politiky pod jednu vôľu. „Spoločný vplyv je vraj účinnejší“ ako vplyv jednotlivých štátov únie“ – aj takouto filipikou zvádzajú národných politikov, aby zradili svoje národno-štátne záujmy. EÚ vôbec nepripomína pôvodnú flotilu štátov, ku ktorej sa pridávajú ďalšie lode, ale je to čoraz viac o potápaní národných lodí, ktorých posádka sa má presunúť na jednu veľkú „spoločnú“ materskú loď. Lenže tento kolos na rozbúrenom mori kríz má nielen viacero palúb…

Úvaha o zvrchovanosti, slobode a suverenite

Úvaha v aktuálnych súvislostiach o princípe zvrchovanosti. Podľa Biblie sa Boh po vyhnaní Adama z raja spýtal: „Kde si?“  Identifikačné otázky, smerujúce aj k podstate – identite (kto sme, kde sme, kde sú naše korene, čo tvorí našu podstatu, odkiaľ sme prišli a kam kráčame)  sú základné otázky človeka aj národa, tvoriaceho kultúru a svoje dejiny. Len tá spoločnosť, ktorá si správne odpovie na tieto otázky, môže mať aj svoju budúcnosť. Dnes si ju, žiaľ, mnohí zamieňajú za hlboký integračný predklon a inkluzívnu nadprácu „do jadra“, nádejajúc sa, že dobrého žiaka učitelia odmenia. Zásadný omyl. Západná elita nám dnes „budúcnosť“ preváža na lodiach cez Stredozemné more….

Globálny pakt OSN pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu

V týchto dňoch rozbúrila hladinu verejnej mienky informácia o podpise údajne nezáväznej Marakéšskej deklarácie (Marrakesh Polical Deklaration, Euro-African Dialogue on Migration and Development) v rámci tzv. Rabbatského procesu. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (VZ OSN) pod vedením „nášho“ človeka, Miroslava Lajčáka – pripravuje prijatie oveľa zásadnejšieho záväzku pre oblasť migrácie –  Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu. Dokument by mali členské štáty OSN schváliť v júli. V piatok 18. mája sa skončilo štvrté kolo medzivládnych rokovaní o Globálnom kompakte. INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY preto prináša verejnosti pozadie pripravovaných zásadných a záväzných globálnych zmien v migrácii. Tá sa po novom prezentuje ako globálna (medzinárodne) riadená a pravidelná!…

Predchádzajúca stránka · Nasledujúca stránka