Možnosť poslať 2 % z vašej dane

Priatelia, INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY vás oslovuje s prosbou o podporu našej činnosti cez možnosť poslať nám 2% z vašej dane, ktoré odvádzate štátu. Fungujeme ako občianske združenie, doteraz sme nijaké dary nedostali, nemáme ani „donorov“,  ani sponzorov, nečerpáme zdroje z fondov, od iných mimovládnych alebo vládnych organizácií. Držíme si stále odstup a nezávislosť, aby sme vám mohli prinášať objektívne, nestranné, vecné, faktické a alternatívne informácie alebo hodnotenia, s ktorými sa bežne nestretnete v informačnom toku hlavných médií. Prvýkrát sa zapájame do systému darovania 2% z dane. Vývoj ide míľovými krokmi. Prináša informačný smog a opatrenia, ktoré môžu mať nezvratné a deštrukčné dopady na našu slobodu, nezávislosť, identitu i demokraciu. Preto, ak…

Aké je zastúpenie slovenčiny vo vysielaní televízií

Rozbor aktuálnej situácie na trhu príjmu televízneho signálu. Situácia so zaraďovaním slovenčiny v televíznom vysielaní sa nezlepšuje a  je pomerne zvláštna. Aj napriek tomu, že na slovenskom trhu je dostupných množstvo televízií, až na pár výnimiek vysielajú všetky v českom jazyku. Inštitút národnej politiky preto zisťoval aká je mediálna realita ponuky programov v slovenčine? Dôvodom je snaha niektorých opozičných poslancov zrušiť povinné vysielanie v štátnom jazyku pre vekovú skupiny detí do 12 rokov. INP prináša aj širší sumárny prehľad situácie v jazykových audiostopách na slovenskom televíznom trhu. Slovenčina je nielen mimo záujmu väčšiny komerčných (globálnych) televízií, ale dokonca aj verejnoprávneho vysielateľa. Spoločným menovateľom…

Školstvo alebo politika? Hodnotenie televíznej diskusie RTVS O 5 minút 12 Inštitútom národnej politiky

Keďže kvalita školstva patrí  národné priority, Inštitút národnej politiky si posvietil na prístup zodpovedných k tému, situácii a riešeniam. Preto sme operatívne medzi analýzy zaradili aj hoidnotenie diskusnej tv relácie O 5 minút 12 s témou školstva, kde sa stretli ministerska školstva M.Lubyová (nom.SNS) a poslankyňa V.Remišová (OĽANO). Pozičná neujasnenosť Veroniky Remišovej ako tieňovej ministerky zahraničia vystupujúcej ako „odborník“ k väčšine tém kritizovaných hnutím OĽANO devalvuje aj tému školstva, ktorú prezentuje hnutie ako „kľúčovú“. Pozícia „dievča na všetko“ sa podpisuje aj pod ďalšie negatívne vady, ktoré prezentuje v televíznych dueloch. Patria sem odborná nepohotovosť, sklzávanie k popisnému populizmu, nerešpektovanie faktov, autority, neschopnosť v kľude…

Ako sa nechávame okrádať o identitu a budúcnosť.

Nie politikmi, ale politikou a najmä geopolitikou. Ukradli nám Strednú Európu, strednú vrstvu, zlatú strednú („tretiu“) cestu, zdravý sedliacky rozum aj vlastenectvo, ktoré je v strede medzi individualizmom a svetoobčianstvom. Nie je dôležité, či vojnu medzi Západom a Východom vyhráva niektorý z pólov, vždy prehráva ten, kto je v strede – Stredná Európa. Príkladom úpadku bola aj studená vojna, ktorú si mnohí pamätajú.  A to by sa malo zmeniť. Ako?  Sebavedome  byť treťou silou! Niečo naznačujú poľské ambície v EÚ a aj aktivity skupiny krajín Vyšehradskej štvorky (V-4) v oblasti politiky migrácie. To by ale museli všetci predstavitelia štyroch krajín V-4 držať jednomyseľne spolu a ustáť tlaky Nemecka a Francúzska. Geopoliticky…

Predchádzajúca stránka · Nasledujúca stránka