Nový policajný zákon v Bavorsku

Inštitút národnej politiky si všíma oparenia, ktoré môžu viesť k obmedzovaniu alebo dokonca potláčaniu slobôd, hraničiacich s policajným štátom. Najnovšie opatrenie pochádza z Nemecka. Dňa 10. mája 2018 sa v Mníchove uskutočnila najväčšia demonštrácia na obhajobu slobody a občianskych práv. Po veľkom počte demonštrácií v iných bavorských mestách je udalosť v Mníchove silným signálom proti STAVU DOHĽADU, ktorý stojí na čele návrhu pracovnej skupiny bavorskej polície (PAG). Rozsiahly prehľad PAG, ktorý zverejnila Spoločnosť za slobodné práva (GfF), poskytuje prehľad o nových plánovaných alebo rozšírených nástrojov monitorovania a represie. Má ísť o  nový policajný zákon Bavorska, ktorý sa týka všetkých ľudí v Nemecku. Nemecké…

Sorosove ľudské zdroje v akcii

Nacisti aj komunisti nenechali nič na náhodu a svoju omladinu vychovávali v správnom duchu už od malička. Staré metódy práce s mládežou si osvojil aj tretí sektor. Cez rôzne debatné krúžky, asociácie, workshopy, letné školy… George Soros sieťou prípraviek na vsiaknutie si správneho myslenia a postojov systematicky pripravuje budúcich lídrov. Tí už budú vedieť, čo je ich úlohou. Propaganda sa začína už na školách. Z pôvodných vysokých škôl sa aktivity na (pre)výchovu k správnemu, globálnemu občianstvu posunuli na stredné a dokonca už aj základné školy. Aktuálne v hľadáčiku angažovaného mimovládneho sektora sú už aj predškolské zariadenia. Ing. Katarína Cséfalvayová (32) už ako 16-ročná študentka gymnázia absolvovala Olomouckú letnú…

Možnosť poslať 2 % z vašej dane

Priatelia, INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY vás oslovuje s prosbou o podporu našej činnosti cez možnosť poslať nám 2% z vašej dane, ktoré odvádzate štátu. Fungujeme ako občianske združenie, doteraz sme nijaké dary nedostali, nemáme ani „donorov“,  ani sponzorov, nečerpáme zdroje z fondov, od iných mimovládnych alebo vládnych organizácií. Držíme si stále odstup a nezávislosť, aby sme vám mohli prinášať objektívne, nestranné, vecné, faktické a alternatívne informácie alebo hodnotenia, s ktorými sa bežne nestretnete v informačnom toku hlavných médií. Prvýkrát sa zapájame do systému darovania 2% z dane. Vývoj ide míľovými krokmi. Prináša informačný smog a opatrenia, ktoré môžu mať nezvratné a deštrukčné dopady na našu slobodu, nezávislosť, identitu i demokraciu. Preto, ak…

Aké je zastúpenie slovenčiny vo vysielaní televízií

Rozbor aktuálnej situácie na trhu príjmu televízneho signálu. Situácia so zaraďovaním slovenčiny v televíznom vysielaní sa nezlepšuje a  je pomerne zvláštna. Aj napriek tomu, že na slovenskom trhu je dostupných množstvo televízií, až na pár výnimiek vysielajú všetky v českom jazyku. Inštitút národnej politiky preto zisťoval aká je mediálna realita ponuky programov v slovenčine? Dôvodom je snaha niektorých opozičných poslancov zrušiť povinné vysielanie v štátnom jazyku pre vekovú skupiny detí do 12 rokov. INP prináša aj širší sumárny prehľad situácie v jazykových audiostopách na slovenskom televíznom trhu. Slovenčina je nielen mimo záujmu väčšiny komerčných (globálnych) televízií, ale dokonca aj verejnoprávneho vysielateľa. Spoločným menovateľom…

Predchádzajúca stránka · Nasledujúca stránka