Úvaha o zvrchovanosti, slobode a suverenite

Úvaha v aktuálnych súvislostiach o princípe zvrchovanosti. Podľa Biblie sa Boh po vyhnaní Adama z raja spýtal: „Kde si?“  Identifikačné otázky, smerujúce aj k podstate – identite (kto sme, kde sme, kde sú naše korene, čo tvorí našu podstatu, odkiaľ sme prišli a kam kráčame)  sú základné otázky človeka aj národa, tvoriaceho kultúru a svoje dejiny. Len tá spoločnosť, ktorá si správne odpovie na tieto otázky, môže mať aj svoju budúcnosť. Dnes si ju, žiaľ, mnohí zamieňajú za hlboký integračný predklon a inkluzívnu nadprácu „do jadra“, nádejajúc sa, že dobrého žiaka učitelia odmenia. Zásadný omyl. Západná elita nám dnes „budúcnosť“ preváža na lodiach cez Stredozemné more….

Globálny pakt OSN pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu

V týchto dňoch rozbúrila hladinu verejnej mienky informácia o podpise údajne nezáväznej Marakéšskej deklarácie (Marrakesh Polical Deklaration, Euro-African Dialogue on Migration and Development) v rámci tzv. Rabbatského procesu. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (VZ OSN) pod vedením „nášho“ človeka, Miroslava Lajčáka – pripravuje prijatie oveľa zásadnejšieho záväzku pre oblasť migrácie –  Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu. Dokument by mali členské štáty OSN schváliť v júli. V piatok 18. mája sa skončilo štvrté kolo medzivládnych rokovaní o Globálnom kompakte. INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY preto prináša verejnosti pozadie pripravovaných zásadných a záväzných globálnych zmien v migrácii. Tá sa po novom prezentuje ako globálna (medzinárodne) riadená a pravidelná!…

Nový policajný zákon v Bavorsku

Inštitút národnej politiky si všíma oparenia, ktoré môžu viesť k obmedzovaniu alebo dokonca potláčaniu slobôd, hraničiacich s policajným štátom. Najnovšie opatrenie pochádza z Nemecka. Dňa 10. mája 2018 sa v Mníchove uskutočnila najväčšia demonštrácia na obhajobu slobody a občianskych práv. Po veľkom počte demonštrácií v iných bavorských mestách je udalosť v Mníchove silným signálom proti STAVU DOHĽADU, ktorý stojí na čele návrhu pracovnej skupiny bavorskej polície (PAG). Rozsiahly prehľad PAG, ktorý zverejnila Spoločnosť za slobodné práva (GfF), poskytuje prehľad o nových plánovaných alebo rozšírených nástrojov monitorovania a represie. Má ísť o  nový policajný zákon Bavorska, ktorý sa týka všetkých ľudí v Nemecku. Nemecké…

Sorosove ľudské zdroje v akcii

Nacisti aj komunisti nenechali nič na náhodu a svoju omladinu vychovávali v správnom duchu už od malička. Staré metódy práce s mládežou si osvojil aj tretí sektor. Cez rôzne debatné krúžky, asociácie, workshopy, letné školy… George Soros sieťou prípraviek na vsiaknutie si správneho myslenia a postojov systematicky pripravuje budúcich lídrov. Tí už budú vedieť, čo je ich úlohou. Propaganda sa začína už na školách. Z pôvodných vysokých škôl sa aktivity na (pre)výchovu k správnemu, globálnemu občianstvu posunuli na stredné a dokonca už aj základné školy. Aktuálne v hľadáčiku angažovaného mimovládneho sektora sú už aj predškolské zariadenia. Ing. Katarína Cséfalvayová (32) už ako 16-ročná študentka gymnázia absolvovala Olomouckú letnú…

Predchádzajúca stránka · Nasledujúca stránka