Zobrazujú sa príspevky užívateľa Inštitút národnej politiky
Štátne vyznamenania alebo ceremoniálne trafiky pre tretí sektor? Kontroverzné kritériá výberovej komisie prezidenta Andreja Kisku.

(Január 2019) – Štátne vyznamenania udeľované hlavou štátu sú najvyšším ocenením za mimoriadne zásluhy alebo hrdinské činy. Preto by nemali vyvolávať dojem politických trafík alebo ideologických či názorovo-postojových odmien a už vôbec nie persónam, ktorých vzťah k zvrchovanému štátu, vlasti a národu je menej než vlažný. Inštitút národnej politiky poukazuje na fakt, že nad dvadsiatkou ocenených prezidentom Andrejom Kiskom počas jeho funkčného obdobia (2014-19) visí tieň pochybností nad vzťahom a zásluhami pre národ, štát, Slovenskú republiku alebo vzbudzujú otázniky o mimoriadnom prínose pre oblasti ich pôsobenia. Podľa analýzy a porovnania aktivít  nominantov prezident A.Kiska vyzdvihoval najmä ľudí z okruhu tzv. občianskej spoločnosti, predstaviteľov tretieho sektora a aj kontroverzné osoby, ktoré…

Ústava, alebo kde sa v nej stratil národ a Slováci?

Je Slovenská republika štátom Slovákov tak ako napríklad Poľsko štátom Poliakov a Maďarsko štátom Maďarov? Podľa ústavy určite nie. Opäť je tu  Deň ústavy  – 1.september a opäť liberálni a ultraľavicoví extrémisti (vyznávajúci zásadne globálny, predtým internacionálny princíp) spochybňujú najmä Preambulu Ústavy Slovenskej republiky. Predtým túto tému pravidelne otvárali príslušníci menšín, najmä maďarskej, hoci národ slovenský, na rozdiel od menšín, nemá v ústave zakotvené nijaké práva! Štátny jazyk nemožno totiž považovať za právo národa, ale za integračný, logický nástroj sociálnej súdržnosti spoločnosti a väčšinovo komunikujúcej verejnosti, obývajúcej územie Slovenskej republiky. Moderní globálni extrémisti, posadnutí  typickým ultraľavicovým anarchizmom buď nevedia, o čom hovoria – volajúc…

KDE JE PRAVDA A PREČO VECI NEFUNGUJÚ? Diel: Manipulácie euromašinérie

Kľúčové slová: manipulácia, Krym, Kosovo, zahraničná politika, podriaďovanie sa, EÚ, Merkelová, migranti, systém pravidlá a pozície namiesto zákonov Dosahovanie čoraz väčšej centralizácie moci a rozhodovacích právomocí pre eurobyrokraciu ilustruje aj metóda podriaďovania zahraničnej politiky pod jednu vôľu. „Spoločný vplyv je vraj účinnejší“ ako vplyv jednotlivých štátov únie“ – aj takouto filipikou zvádzajú národných politikov, aby zradili svoje národno-štátne záujmy. EÚ vôbec nepripomína pôvodnú flotilu štátov, ku ktorej sa pridávajú ďalšie lode, ale je to čoraz viac o potápaní národných lodí, ktorých posádka sa má presunúť na jednu veľkú „spoločnú“ materskú loď. Lenže tento kolos na rozbúrenom mori kríz má nielen viacero palúb…

Úvaha o zvrchovanosti, slobode a suverenite

Úvaha v aktuálnych súvislostiach o princípe zvrchovanosti. Podľa Biblie sa Boh po vyhnaní Adama z raja spýtal: „Kde si?“  Identifikačné otázky, smerujúce aj k podstate – identite (kto sme, kde sme, kde sú naše korene, čo tvorí našu podstatu, odkiaľ sme prišli a kam kráčame)  sú základné otázky človeka aj národa, tvoriaceho kultúru a svoje dejiny. Len tá spoločnosť, ktorá si správne odpovie na tieto otázky, môže mať aj svoju budúcnosť. Dnes si ju, žiaľ, mnohí zamieňajú za hlboký integračný predklon a inkluzívnu nadprácu „do jadra“, nádejajúc sa, že dobrého žiaka učitelia odmenia. Zásadný omyl. Západná elita nám dnes „budúcnosť“ preváža na lodiach cez Stredozemné more….

Previous Page · Next Page