Zobrazujú sa príspevky užívateľa Rafael Rafaj
Náboženské, ideologické a politické motívy trvalého prenasledovania kresťanov

autor: Pavol Fendek (Referát na seminári „Prenasledovanie kresťanov v 21.storočí“, Praha, 19. november 2019 v plnom znení). Prenasledovanie kresťanov a páchanie násilia na nich sprevádza dejiny kresťanstva od jeho zrodu, začalo ukrižovaním Krista. Motív tohto aktu mal náboženský charakter, týkal sa výlučne židovskej populácie a rímska správa provincie sa na ňom podieľala dosť neochotne. Kresťanstvo a islam – prvý vážny stret Kresťanstvo sa postupne šírilo po celej rímskej ríši a zakotvilo aj v samotnom Ríme. Rimania nemali problém tolerovať iné náboženstvá, pokiaľ ich príslušníci vzdali hold božstvu rímskeho cisára. Pre kresťanov to z princípu ich náboženstva nebolo možné. Rimania to zase vnímali ako akt nepriateľstva…