Čo hovorí európsky prieskum ku korona kríze?

Ostatný prieskum verejnej mienky v EÚ (Eurobarometer), zverejnený 22.októbra  priniesol rozporuplné výsledky nielen v postojoch Slovákov. Všeobecne v únii rastie tábor nespokojných s opatreniami Bruselu v boji s koronou, ale typická dôvera v systém a úniu ostáva. Zvláštnym zistením je, že Slováci sú na 5.mieste v rozdvojenosti svojho občianstva. Pocitovo si až 82% Slovákov myslí, že sú občanmi EÚ.

Migráciu stále aj v čase korona krízy považujeme podľa výsledkov Eurobarometra za 3.najdôležitejšiu oblasť záujmu na európskej úrovni, ktorej by sa malo európske 'politbyro' venovať. Trochu to však zaváňa prihrievaním si migračnej politiky a aj konfliktom záujmov, ak Európska komisia informuje o náladách na svoju politiku a tlmočí výsledky prieskumu… Európska komisia si dala otestovať aj postoje občanov členských krajín k vynucovaniu tzv. právneho štátu sankciami. Najmenej ochotní k represiám voči iným štátom sú Česi. Len 22% absolútne súhlasí s takouto normalizačnou politikou. Nasledujú Estónci (24%) a Slováci sa umiestnili na 3.priečke s 25 percentami rezolútneho súhlasu. Paradoxne však až 33% Poliakov prejavuje rozhodný súhlas s vynucovaním si pravidiel a rovnako až 36% Maďarov, hoci sú namierené predovšetkým voči ich krajinám.

Na druhej strane hoci Komisia na základe prieskumu tvrdí, že väčšina Európanov (53%) je spokojná s fungovaním demokracie v EÚ, narastá nespokojnosť s európskou demokraciou. Táto kritická skupina narástla od jesene 2019 o 3 percentuálne body na 43%.

Situácia je zlá – myslí si až 64% obyvateľov EÚ

Na národnej úrovni ľudia hlavné problémy vidia najmä v ekonomickej situácii, v oblasti zdravia a trápi ich nezamestnanosť. Podľa prieskumu v dôsledku koronakrízy si až 64 percent Európanov myslí, že situácia je „zlá“.  Zotavenie ekonomiky po pandemickej kríze nevidí ružovo 42% ľudí. Tí vyhliadky vidia až v roku 2023 a neskôr! S postojom k opatreniam na boj s krízou sa vytvorili dva rovnako silné tábory:  45 percent respondentov je s nimi spokojných, kým 44 percent je nespokojných. Zvláštnosťou je dôvera Slovákov k budúcnosti únie. Slovenský optimizmus je o 2% vyšší (64%) ako európsky priemer. Zrejme ide o typickú slovenskú vlastnosť – viac sa spoliehať na cudziu pomoc ako veriť riešeniam na Slovensku.  Paradoxne však viac Slovákov celkovo únii nedôveruje (46%) ako dôveruje (45%). Najnižšiu úroveň dôvery v EÚ majú v Taliansku (28 percent), Francúzsku (30 percent) a Grécku (32 percent).

Spoliehanie sa na cudzí kabát ako na vlastnú košeľu v pocitovom vzťahu k únii prejavilo až 82 percent občanov Slovenska, ktorí sa cítia byť zároveň občanmi Slovenskej republiky a súčasne aj občanmi EÚ.  V duplicite občianstva sú Slováci dokonca na 5.mieste! Iba 17 percent Slovákov tento pocit podľa ostatného Eurobarometra odmieta.

Slováci majú obavy o stav svojej ekonomiky

Dôležité vysvedčenie prieskum vystavil slovenskej vláde. Po prepuknutí koronakrízy si iba 23 percent Slovákov na rozhraní júla a augusta (ešte pred 2. vlnou) myslelo, že stav národnej ekonomiky je dobrý. Až 74 percent Slovákov označilo stav slovenskej ekonomiky za zlý!  S opatreniami vlády v boji proti pandémii sa kladne vyjadrilo 52 percent, ale nespokojných bolo 39 percent Slovákov.

Obraz únie sa mení. Narastá dôvera v národné riešenia

Hoci dôvera v EÚ zostala od jesene 2019 stabilná na úrovni 43%, zvýšila sa dôvera v národné vlády (40%, + 6 percentuálnych bodov) a národné parlamenty (36%, +2). Zjavne kvôli oveľa efektívnym riešeniam korona krízy na národnej ako centrálnej úrovni.

Obraz únie sa však v očiach európskej verejnosti predsa len mení. Len v 13 členských štátoch EÚ (27) má väčšina respondentov pozitívny obraz o EÚ.  V ďalších 13 ďalších členských štátoch vyvoláva únia u respondentov prevažne neutrálny obraz.

V európskej verejnosti narástli (+16%) obavy o ekonomickú situáciu. Viac ako tretina (35%) ľudí v únii vníma  ekonomickú situáciu ako najnaliehavejšiu otázku. Ekonomický problém sa zároveň dostal na z ostatného prieskumu (3.) na prvé miesto. Znepokojenie o hospodársku situáciu je najvyššie v únii od roku 2014. Aj druhé miesto v rebríčku znepokojenia zaujala ekonomika, presnejšie stav verejných financií členských štátov (23%, +6 percentuálnych bodov). Od jesene 2019 sa podiel Európanov, ktorí si myslia, že súčasná situácia ich národného hospodárstva je „dobrá“ (34%, -13 percentuálnych bodov), výrazne znížil, zatiaľ čo podiel respondentov, ktorí hodnotia túto situáciu ako „zlú“, sa znížil prudko vzrástol (64%, +14 percentuálnych bodov). Paradoxne až po tretej migrácii sa na 4.mieste ocitla otázka verejného zdravia obyvateľstva.

(er/inp)

Spracované zo zdroja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1975

Pozadie: „Leto 2020 – Štandardný Eurobarometer“ (EB 93) sa výnimočne uskutočnil  online rozhovormi medzi 9. júlom a 26. augustom 2020 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, vo Veľkej Británii a v kandidátskych krajinách. V 27 členských štátoch sa uskutočnilo 26 681 rozhovorov.

 

 

Kategórie: Nezaradené |