Nový policajný zákon v Bavorsku

Inštitút národnej politiky si všíma oparenia, ktoré môžu viesť k obmedzovaniu alebo dokonca potláčaniu slobôd, hraničiacich s policajným štátom. Najnovšie opatrenie pochádza z Nemecka. Dňa 10. mája 2018 sa v Mníchove uskutočnila najväčšia demonštrácia na obhajobu slobody a občianskych práv. Po veľkom počte demonštrácií v iných bavorských mestách je udalosť v Mníchove silným signálom proti STAVU DOHĽADU, ktorý stojí na čele návrhu pracovnej skupiny bavorskej polície (PAG).

Rozsiahly prehľad PAG, ktorý zverejnila Spoločnosť za slobodné práva (GfF), poskytuje prehľad o nových plánovaných alebo rozšírených nástrojov monitorovania a represie. Má ísť o  nový policajný zákon Bavorska, ktorý sa týka všetkých ľudí v Nemecku.

Nemecké zdroje napísali: "Teraz si môžete myslieť: Tento problém má vplyv len na Bavorsko. Ale to by mohla byť závažná chyba. Pretože v prípade, že druhá najväčšia spolková krajina, pokiaľ ide o počet obyvateľov, zavádza nový policajný zákon, má často vzorový charakter pre ostatné spolkové vlády. Najmä v prípadoch, keď  politici voličom argumentujú bojom za "vnútornú bezpečnosť"… Situácia v Nemecku je taká, že každá jednotlivá krajinská vláda pracuje na zodpovedajúcich plánoch. Niektoré pripomienky sú porovnateľne neškodné, len implementujú nové nariadenie EÚ o ochrane údajov. Niektoré krajiny však skutočne chcú ísť až po bavorský „vzor“.  Saský návrh je podobný bavorskej časti, Dolné Sasko očakáva, že rozšíri práva polície, Hesensko zhoršilo existujúce zákony a čierno-zelená štátna vláda v Bádensku-Württembersku obnovila svoj zákon na jeseň. Ministri vnútra sa už v júni 2017 rozhodli vytvoriť celoštátne jednotnú formu policajného modelu, ktorý by mal slúžiť ako vzor pre všetky zákony štátu. Federálny minister vnútra Horst Seehofer  do začiatku tohto roku ešte bavorský premiér, chce, aby tento zákon bol založený práve na kontroverznom tvrdom bavorskom pilotnom modeli …

Nové bezpečnostné opatrenia, ktoré sa zavádzajú v krajinách EÚ sa zväčša dotknú všetkých obyvateľov štátov, hoci primárnym dôvodom je často malá skupina ľudí, prípadne ide o vyvolaný jav spôsobený globalizáciou alebo migráciou. Nik z kompetentných sa však nepýta pôvodných obyvateľov starého kontinentu, či s takýmito opatreniami, ktoré postupne obmedzujú rozsah ich práv a slobôd, často so zásahmi do súkromia, súhlasia.

Zdroj: http://kwassl.net/2018/05/10/nopag-zehntausende-in-munchen-bei-demonstration-gegen-das-bayrische-polizeiaufgabengesetz-und-fur-die-verteidigung-von-freiheits-und-burgerrechten/

 

Kategórie: Nezaradené |