Sorosove ľudské zdroje v akcii

Nacisti aj komunisti nenechali nič na náhodu a svoju omladinu vychovávali v správnom duchu už od malička. Staré metódy práce s mládežou si osvojil aj tretí sektor. Cez rôzne debatné krúžky, asociácie, workshopy, letné školy… George Soros sieťou prípraviek na vsiaknutie si správneho myslenia a postojov systematicky pripravuje budúcich lídrov. Tí už budú vedieť, čo je ich úlohou. Propaganda sa začína už na školách. Z pôvodných vysokých škôl sa aktivity na (pre)výchovu k správnemu, globálnemu občianstvu posunuli na stredné a dokonca už aj základné školy. Aktuálne v hľadáčiku angažovaného mimovládneho sektora sú už aj predškolské zariadenia.

Ing. Katarína Cséfalvayová (32) už ako 16-ročná študentka gymnázia absolvovala Olomouckú letnú školu – Olomouc Summer Young Leaders Institute, dokonca jedna z dvojice mladých ľudí zo Slovenska ako štipendistka Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti.  Projekt Olomouckej Letnej školy začal v roku 1994, od roku 1998 je toto školenie pre mladých pionierov globalizmu pod gesciou OSI (Open Society Institute) už s medzinárodnou účasťou. Škola sa podobá projektu debatnej asociácie, za ktorej medzinárodnou, aj slovenskou vetvou  stojí opäť sorosov Open Sciety Institute... Semináre otvorene pracujú na kreovaní mladých vodcov – young leaders. Inžinierka Cséfalvayová prejavila chápavosť k témam, na ktorých Sorosovi mimoriadne záleží, ktoré cez svoju sieť nadácií a mimovládnych organizácií podporuje a ktoré sú jeho srdcovou záležitosťou. Je všeobecne známe, že Soros vyznáva ideológiu otvorenej spoločnosti bez hraníc. „Mladá líderka“ už ako 25-ročná bola na Fakulte medzinárodných vzťahov UK spoluriešiteľkou projektu  „Postavenie imigrantov v SR“ (č.2319211, MVP projekty), kedy o migračnej kríze na Slovensku a a i v Európe ešte nik nechyroval (iba ak tí, ktorí ju vyvolali a plánovali).

V rokoch 2005-2009 požiadalo na Slovensku o azyl celkovo 10.771 ľudí, ale dostalo ho len 83 žiadateľov. Štatistika žiadateľov bola dokonca každoročne klesajúca – od 3549 (2005), 2849 (2006), 2642 (2007), 909 (2008) až po 822 (2009).

Mladí angažovaní lídri v štýle neomarxistického „dlhého pochodu naprieč inštitúciami“ obsadzujú kľúčové pozície na ovplyvňovanie verejnej mienky v spoločnosti – okrem médií práve akademickú pôdu. Odkiaľ môžu najintenzívnejšie vplývať na študentov a postoje mladej generácie, ktorá má globálne „zmeny“ uskutočniť. V roku 2014 si ju ako angažujúcu sa mladú tvár všimol Rado Procházka a zapojil ju do politického projektu #SIEŤ.  Po roztrhaní „siete“ prešla do Mosta-Híd (má maďarskú národnosť) a po odchode amerikanofila a rusofóba v jednej osobe F.Šebeja z parlamentu ho nahradila vo funkcii predsedníčky zahraničného výboru NR SR. Tam pertraktuje tradične euroatlantické, čiže antiruské, protiputinovské, aj protiorbánovské postoje v línii sorosovej geopolitickej vízie na „zmeny“ rozumej aj: režimov a vlád). Pripomeňme, že ich súčasťou je aj sociálne inžinierstvo a neoliberálne a multukulturalistické experimenty (migrácia, rodová agenda) s trvalými následkami na duši každého národa. Jej rádius sa rozšíril aj na „populistov Strednej Európy“, kde zaradila nielen Orbána, ale aj Zemana, Okamuru a dokonca aj Sulíka… samozrejme s vážnym znepokojením a štýlovým naznačením možnej „hrozby“.

Je známe, že v Maďarsku premiér Orbán vedie proti Sorosovi systémovú vojnu a je s ním v trvalej roztržke kvôli rozdielnej vízii európskej budúcnosti, ktorá sa láme na migrácii. Soros reagoval na celoštátnu kampaň vedenú vládou videom, na ktorom na Orbána hádzal oheň a síru, pretože vraj „Maďarsko má pod Orbánovou vládou represívnejší režim než za sovietskej nadvlády v dobe studenej vojny“. Miliardár dokonca pritvrdil a obvinil Viktora Orbána, že stojí na čele „mafiánskeho štátu“. Orbán to v rádiu značil za „vyhlásenie vojny“. A tak neprekvapuje, že predsedníčka zahraničného výboru NR SR kritizuje demokratickú voľbu maďarských voličov a presvedčivé volebné víťazstvo lídra, s ktorým je G.Soros vo vojne. Základnou stratégiou sorosovského think-tankového ťaženia za „zmeny“ je šírenie obáv a hrozieb, démonizovanie, negativizácia v spoločnosti a postupné nahrádzanie demokratických inštitúcií tretím sektorom. V tejto súvislosti neprekvapuje Cséfalvayovej varovné hodnotenie maďarských parlamentných volieb. Nie však z nacionálneho, ale z globalistického a ideologického dopadu.

Mladá líderka sa od medzinárodného obchodu elegantne prehupla na „odborníčku“ geopolitickej diplomacie a nepriamo volá po vypovedaní ruských diplomatov zo Slovenska ako reakciu na údajnú kauzu Novičok. Je známe, že proukrajinské a súčasne antiruské a protiputinovské postoje robia veľmi dobre na srdci 88-ročnému „filantropovi“, ktorého nadácia bola pri štarte budúcej slovensko-maďarskej líderky. V apríli 2017  na facebooku angažovane komentovala rozhodnutie maďarského parlamentu prijať novelu vysokoškolského zákona, ktorej dôsledkom malo byť pozastavenie činnosti sorosovej Stredoeurópskej univerzity. Súkromnú sorosovu školu ospievala so superlatívmi, pretože podľa nej „náš región potrebuje podobné inštitúcie ako soľ“.  Otázka je, či po Maďarsku aj Slovensko by nemalo riešiť hosťovanie takýchto vyškolených mladých lídrov v búraní hraníc všetkého druhu a angažovanom presadzovaní neomarxizmu, multikulturalizmu a migrácie ako výkladnej skrini sorosovho 40-ročného úsilia zmeniť svet a nastoliť mu svetovládu. V nej sa ako servis zídu rôzni užitoční a najmä preškolení miestodržitelia – hrané bábky na šnúrke hlavného „bábkara“.

Inštitút národnej politiky prispieva k šíreniu poznania, pozadia diania udalostí a názorovej plurality.

Kategórie: Nezaradené |