Možnosť poslať 2 % z vašej dane

Priatelia, INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY vás oslovuje s prosbou o podporu našej činnosti cez možnosť poslať nám 2% z vašej dane, ktoré odvádzate štátu.

Fungujeme ako občianske združenie, doteraz sme nijaké dary nedostali, nemáme ani „donorov“,  ani sponzorov, nečerpáme zdroje z fondov, od iných mimovládnych alebo vládnych organizácií. Držíme si stále odstup a nezávislosť, aby sme vám mohli prinášať objektívne, nestranné, vecné, faktické a alternatívne informácie alebo hodnotenia, s ktorými sa bežne nestretnete v informačnom toku hlavných médií. Prvýkrát sa zapájame do systému darovania 2% z dane. Vývoj ide míľovými krokmi. Prináša informačný smog a opatrenia, ktoré môžu mať nezvratné a deštrukčné dopady na našu slobodu, nezávislosť, identitu i demokraciu. Preto, ak vám máme prinášať ešte viac a ešte kvalitnejšie výstupy, potrebujeme rozšíriť náš tím analytikov a prehĺbiť skúmanie, ktoré je náročné na čas aj zdroje. Veríme, že nás v tomto úsilí a misii podporíte, za čo vám úprimne ďakujeme. S  našou prosbou, zaslať nám 2% vašej asignačnej dane, prinášame

ODPOČET NAŠEJ DOTERAJŠEJ PRÁCE 

na poli verejno-, národne-, kultúrne- a duchovne- prospešných aktivít pre vás, pre Slovensko, národ, spoločnosť i európsku civilizáciu. Veríme, že pravda oslobodzuje, že sloboda je neobmedzená, že právo na identitu je nescudziteľné a že každá situácia ponúka viacero eventualít a možností voľby, než nám ponúka hlavný politický a mediálny prúd.

Zhodnotenie – sumár aktivít a výstupov INŠTITÚTU NÁRODNEJ POLITIKY:

● Vydali sme podnetné publikácie, aktívne sme sa zúčastnili na konferenciách, stali sme sa slovenským partnerom medzinárodnej Platformy európskej civilizácie.

● Sprístupňovali sme vám dôležité informácie, odhaľovali nástrahy medzinárodných zmlúv (TTIP, CETA, EuroMed…), posvietili sme si ilúzie doby, na skryté súvislosti, obhajovali sme absolútnu slobodu názoru a prejavu.

● Priniesli alternatívne pohľady, tematické, obsahové aj právne analýzy na pálčivé témy (školstvo, amnestie, verejnoprávne médiá, pozadie mimovládneho sektora, migrácie, terorizmu, geopolitiky veľmocí, politík európskych inštitúcií).

● Zhodnotili sme zastúpenie slovenčiny (štátneho jazyka) v televíziách, aj v kontexte práva detí (12+) na rozprávky v materinskom (slovenskom) jazyku, pravidelne hodnotíme vybrané televízne diskusie politikov, urobili sme obsahovú porovnávaciu analýzu RTVS a České televize v kontexte efektívnosti hospodárenia a pôvodnej tvorby, priniesli sme hodnotenia kľúčových (slovenských aj zahraničných) volieb, osvetľovali sme geopolitické súvislosti, prinášali alternatívne pohľady, historické fakty, trefné výroky osobností, poukázali na rizikové faktory politiky migrácie, príčiny a očakávania z prisťahovalectva.

● Stáli sme na strane práva slabších a menších, analyzovali a hodnotili medzinárodné právo na sebaurčenie národov, ozrejmili negatíva islamizácie a hrozby politického islamu, poukázali na oživovanie neototalitných praktík a prienik nebezpečných ideológií, odhaľovali prepojenia oligarchov a svetových elít, informovali o deštrukčných prúdoch na európsku civilizáciu.

● Boli sme prví, kto zaviedol Index zvrchovanosti SR a prišli sme s verejnou výzvou „Jeden mandát a dosť“ – na základe odhalení, že mnohí poslanci majú viacero volených mandátov a kumulovaných funkcií. Vysvetľovali sme prístup elít a mainstreamu k dôležitým témam, čo je korektnosť, informačná vojna a pod.  Prinášame vám prehľadné infografiky s vecnými faktami, citáciami, odhalenými prepojeniami.

Pre vás, tu a teraz – pre budúce generácie.

Inštitút národnej politiky – vždy na strane ľudí, vôle a práva národa, pravej demokracie, slobody, zvrchovanosti, identity a možnosti alternatívnej voľby.

Na skvalitnenie našej práce by sme potrebovali nový typ webstránky s atraktívnejšími oknami, interaktivitou a možnosťami videospotov. Plánujeme zaviesť aj sekciu blogov, komentárov a alternatívneho spravodajstva.  Dúfame, že s vašou pomocou sa nám náš cieľ podarí zrealizovať aj k vašej spokojnosti.

Ďakujeme, ak ste sa rozhodli podporiť tie mimovládne organizácie, ktoré sú skutočne nezávislé a pre Slovensko užitočné, nenapojené na rozbujnenú sieť medzinárodných nadácií.

Ak sme vás zaujali a rozhodli ste sa nás podporiť, sme vám úprimne vďační a zaviazaní k ďalšej nebojácnej práci.

Realizačný tím Inštitútu národnej politiky

Ďakujeme

 

Naše identifikačné údaje, potrebné uviesť do vášho Vyhlásenia:

Názov:            INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY 
Sídlo:              Strelkova 1, 831 06 Bratislava-Rača

Právna forma: Občianske združenie 
IČO:                42446813

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane: 

 1. Do 15. februára 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane – z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a tiež vypočítať: 
  2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa – Inštitútu národnej politiky poukázať .
 3. Údaje o prijímateľovi (viď vyššie „naše identifikačné údaje) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú poukazujete. 
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (vaše meno sa však nedozvieme, len sumu).
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na Daňový úrad podľa vášho bydliska. 

Poznámky:

 • Do kolónky "ROK" sa píše 2017 
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na Daňový úrad podľa vášho bydliska 
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje smerom zľava
 • 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.
 • Tlačivo pre fyzické osoby si môžete stiahnuť aj tu: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25626

 

 

Kategórie: Nezaradené |