Aké je zastúpenie slovenčiny vo vysielaní televízií

Rozbor aktuálnej situácie na trhu príjmu televízneho signálu. Situácia so zaraďovaním slovenčiny v televíznom vysielaní sa nezlepšuje a  je pomerne zvláštna. Aj napriek tomu, že na slovenskom trhu je dostupných množstvo televízií, až na pár výnimiek vysielajú všetky v českom jazyku.

Inštitút národnej politiky preto zisťoval aká je mediálna realita ponuky programov v slovenčine? Dôvodom je snaha niektorých opozičných poslancov zrušiť povinné vysielanie v štátnom jazyku pre vekovú skupiny detí do 12 rokov. INP prináša aj širší sumárny prehľad situácie v jazykových audiostopách na slovenskom televíznom trhu. Slovenčina je nielen mimo záujmu väčšiny komerčných (globálnych) televízií, ale dokonca aj verejnoprávneho vysielateľa. Spoločným menovateľom je údajne nedostatok financií na pôvodnú domácu tvorbu. Výsledkom je  absencia slovenčiny vo vysielaní, pod čo sa pospisujú najmä operátori, ktorí ponúkajú aj zahraničné detské televízne stanice, ale takmer výlučne bez slovenského dabingu alebo slovenskej stopy, uspokojac sa s češtinou.

Už pred 10 rokmi kriticky uviedol portál Medialne.sk, že slovenské deti nemajú ani televíziu s rozprávkami v materčine, pre nerentabilnosť prevádzkovatelia detských staníc nechcú vyrábať ani slovenskú verziu, ani dabovať a vysielajú radšej v češtine.

Televízny trh sa čoraz viac špecializuje na monotematické televízne kanály, vrátane detských. Ani jedna z najväčších detských káblových staníc na trhu (JetixMinimax) však nevysiela v slovenčine! Za hlavný problém považujú nerentabilnosť výroby slovenskej verzie ich programu. Napriek tomu, že televízie nelokalizujú do štátneho jazyka svoj program, na slovenskom divákovi finančne profitujú. Prevádzkovateľ stanice Jetix spoločnosť Jetix Europe vychádza z praxe, podľa ktorej medzinárodné satelitné spoločnosti a káblové stanice vstupujú na slovenský trh takmer vždy v českom znení. „Je to bežná prax aj pre lokálnych terestriálnych vysielateľov,“ hovorí marketingová riaditeľka spoločnosti, popisujúca diskriminačnú prax voči slovenských divákom.

Očakávali by sme, že aspoň verejnoprávny vysielateľ sa zhostí zákonnej povinnosti kvalitného vysielania pre deti a mládež. Ak aj verejnoprávna RTVS niečo predsa len vytvorí, tak je to zväčša koprodukcia s Českou televíziou… Niečo pozitívne by sa mohlo v prospech slovenských detí zmeniť iba ak by TRVS spustila detský kanál „Trojku“. Zatiaľ sa však neuvažuje o monotematickom, ale multifunkčom kanály s prevahou spravodajstva a športu.

Žáner rozprávok v tradičnom raňajšom čase cez víkendy nahrádzajú zábavné relácie pre najmenších, napríklad Zázračný ateliér, ktorý sa aktuálne vysiela v nedeľu, prípadne relácie s moderátormi ako napr.Fidlibum, ktorá sa vysiela v sobotu (RTVS).

Aký vývoj nastal za ostatných 10 rokov? Ignorovanie slovenčiny!

Obľúbené detské platené stanice v lete 2015 oznámili, že slovenskí diváci sa svojho jazyka vo vysielaní nedočkajú! Televízne stanice Disney Channel, Nickelodeon, Minimax či Megamax  neplánujú ponúknuť ani čiastočnú lokalizáciu do slovenčiny. Negatívne dopady absencie slovenského materinského jazyka vo vysielaní televízií na detského diváka si všimol aj portál žive.sk: „Práve pre detských divákov by mohlo byť vysielanie detských programov v materinskom jazyku prospešné, aby sa nestávalo, že deti si pletú české a slovenské slová“. Publicisti  zaoberajúci sa touto problematikou poznajú negatívne dopady dominancie angličtiny a najmä hegemónie češtiny vo vysielaní pre najmenších, no v praxi sa takmer nič nedeje k náprave stavu.

Táto situácia ignorovania slovenčiny pokračuje aj vo vysielaní audiovizuálnych diel pre staršie skupiny divákov. Televízie jednoducho slovenčinu ignorujú, a to napriek tomu, že na trhu fungujú desiatky platených staníc rôznych žánrov, no po slovenčine v ich vysielaní „ani chýru, ani slychu“.

Vo väčšine staníc, ktoré fungujú v slovenskom alebo českom  étery by logicky mala byť dostupná čiastočná lokalizácia v slovenčine pre slovenských platiacich divákov. Ak by sme sa aj na český a slovenský trh pozreli spoločne (ako to robia prevádzkovatelia TV staníc a šíritelia retransmisie), vzhľadom na to, že český trh je dvakrát väčší, približne tretina obsahu by mala byť minimálne v slovenčine. Jediným vysielateľom, kto uplatňuje tretinový podiel v slovenčine je však len skupina Discovery. Dokonca aj nová stanica TV JOJ, JOJ Cinema, vysiela v češtine. Je to vraj najmä kvôli tomu, že českí diváci nechcú prijať slovenský dabing, hoci prioritne ide o stanicu, ktorej licenciu na vysielanie udelila Slovenská republika…

Takže tu sa končia sladké reči o blízkosti češtiny a slovenčiny a musí nastúpiť dôrazná ochrana štátu aj legislatívnymi opatreniami, pretože Slovensko sa tak ochudobňuje aj ekonomicky o profesie postprodukcie, slovenskí herci, vrátane detských, nemajú prácu, majú menšie príležitosti v dabingu, ktorý sa výrazne skvalitnil oproti začiatku 90.rokov a dnes je slovenský dabing kvalitnejší ako český. Asymetrickú situáciu by sme mohli zhrnúť do jednej výstižnej vety: Veľa televíznych staníc – nijaká slovenčina.

Prečo nevytvárajú slovenskú audiostopu?

Niektorí prevádzkovatelia si diskriminačný stav voči slovenčine a slovenským divákom uvedomujú  a vedú rokovania o vysielaní v slovenčine. Tento trend potvrdil výkonný riaditeľ IFC Media Jozef Pipek, spoločnosti, ktorá zastupuje viacero kanálov. „Niektorým programom, ktoré zastupuje IFC Media sme už navrhli, aby nejakú časť vyprodukovali v slovenskom dabingu. Obvykle hovoríme o 30-percentách produkcie“.  Ide o programy Auto Motor Šport, Cartoon Network, Travel XP a iné. Kedy by mohli spustiť vysielanie aj v slovenčine, zatiaľ nie je známe. Spoločnosť pritom zastupuje aj kanály ako War, Horor Film, CS Mini, Arena Sport či Boomerang.  Aj napriek tomu, že je český trh 2-násobne väčší, počet predplatiteľov platenej televízie na Slovensku je porovnateľný. „Faktom je, že český divák už nemá na slovenčinu taký návyk, ako tomu bolo v minulosti a jeho vnímanie obsahu v slovenskom jazyku je obmedzené,“ myslí si k vysielaniu programov v češtine Pipek a potvrdzuje príčiny asymetrického stavu a diskriminácie slovenčiny vo vysielaní.

Zmeny chystá aj prémiová televízia HBO, ktorá rovnako uvádza, že má v pláne pridať tituly v slovenčine, ale aj so slovenskými titulkami. K češtine sú vraj ale slovenskí diváci tolerantní, čo vraj odzrkadľuje sledovanosť titulov. Problém je údajne ale u mladých divákov – skupina 35-ročných a starších naopak s porozumením nemá problém.

Podľa INP ide o typický alibizmus a vydieranie na odkázanosť sledovať program aj v češtine. Keď je niekto doslova donútený sledovať kvalitnejšie programy na zahraničných kanáloch, uspokojí sa aj s češtinou, ale to je to isté, ako keby ste chceli kúpiť mlieko v obchode, ale namiesto vami preferovaného nízkotučného a bezlaktózového, by mali iba tučné s vysokým obsahom tuku a laktózy…

HBO má údajne v pláne postupne dopĺňať aj tituly so slovenskými titulkami a dabingom. Prísľuby smerujú najmä k detskému obsahu. Takýto obsah chce najskôr pridávať hlavne do videoslužby HBO Go. Stanica zatiaľ nevysvetlila, prečo nevytvoria slovenskú audio stopu pri bežnom vysielaní. Dodáva však, že ďalšie tituly v rámci videoslužby majú nasledovať v krátkom čase…

Zástupcovia HBO priznávajú, že počet českých a slovenských divákov „je zhruba rovnaký“. Videoplatforma HBO Go je dokonca u slovenských divákov obľúbenejšia. Tento fakt však spoločnosť doteraz nezohľadnila a diskriminácia slovenčiny pokračuje, hoci spoločnosť skupiny HBO formálne vyjadrila „potrebu zaraďovať aj slovenské verzie, keďže popularita HBO a HBO Go na Slovensku rastie. Postupné pridávanie slovenských verzií dabingu a titulkov vnímame ako povinnosť.“  Prístup k slovenskému trhu a divákovi je však „československý“. Televízna skupina HBO tvrdí,  že originálnu produkciu berie ako česko-slovenskú.  

Ďalšou asymetriou je, že slovenskí herci (aj v úlohe moderátorov), ktorí sa objavujú v českých seriáloch, väčšinou rozprávajú česky!

Podľa zistení majú už dlhšie prebiehať rokovania ohľadom lokalizácie do slovenčiny pre detskú stanicu  – Minimax. Spoločnosť aktuálne konkrétnejšie informácie nechce poskytnúť.

FilmBox uvažuje o vysielaní v slovenčine

SPI International prevádzkuje päť filmových kanálov prevažne v češtine. Ak má k dispozícii slovenský dabing, ponúka filmy aj v našom jazyku. To sa ale stáva sporadicky.  „Myslím si, že keby sme začali vysielať nejaký náš filmový kanál najmä v slovenčine, tak by to začalo českým divákom celkom aj vadiť,“ tvrdí Adrian Gumulák zo spoločnosti SPI International a potvrdzuje aj on „československý prístup“, s prevahou a dominanciou čestiny. Okrem toho vraj väčšina nového obsahu, ktorý spoločnosť nakupuje, obsahuje už český dabing. „V minulosti sme si už aj overovali náklady na slovenský dabing,“ uvádza Gumulák.

Podľa predbežných informácií majú byť náklady na slovenský dabing vyššie ako pri češtine. Dodáva, že „je to zaujímavá téma a už nejakú dobu debatujeme vo firme, či nezačať vysielať časť obsahu v slovenčine,“  no zatiaľ bez viditeľnej zmeny v prospech slovenčiny. Ani zástupcovia FilmBox nespresnili v akom pomere k češtiny by to mohlo byť a pri akom obsahu. FilmBox pritom býva často súčasťou základných ponúk operátorov – dostupnosť je teda pomerne vysoká a na Slovensku rozšírená.

Discovery: Slovenský trh je väčší ako český

Skupina Discovery je jediným veľkým zahraničným vysielateľom, ktorý na dokumentárnych kanáloch ponúka aj slovenčinu. Vo všeobecnosti ide o pomer 70:30 pre češtinu a slovenčinu. Objem slovenčiny sa ale mení. „Naše portfólio predstavuje vyváženú zmes českého a slovenského jazyka – ich pomer sa líši pre rôzne kanály a tiež mesiac čo mesiac, v závislosti od konkrétneho zostavenia programov,“ povedal pre Živé.sk Andrey Stoychov, ktorý ma na starosti distribúciu a obchodný rozvoj Discovery.

So slovenčinou sa stretnete pri kanáloch Discovery, Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery HD, Animal Planet, Discovery Turbo Xtra či TLC. Športové kanály Eurosport však vysielajú iba v češtine. Vysielateľ priamo neuvádza, či pridá viac slovenčiny vo vysielaní. Už v minulosti Discovery prezradilo, že slovenský trh je pre neho väčší ako český. Teraz dodalo, že v budúcnosti nevylučuje, že vytvorí program „na mieru“ miestneho publika. Televízia informovala, že síce má presné informácie o počte predplatiteľov na Slovensku a v Česku, keďže ide o obchodné údaje, nechce ich zverejňovať. Kontext naznačuje, že môže ísť o pomer v prospech Slovenska.

Nick, AXN či History: Slovenčina zatiaľ nie

Naproti tomu podľa spoločnosti Axocom na Slovensku zastupujúcej stanice Nickelodeon, AXN, History, DOQ, JOJ Cinema, Crime and Investigation či Fishing and Hunting je proces lokalizácie pri mediálnych skupinách vraj zdĺhavejší a musí byť spojený aj s odhadom ceny takéhoto projektu, hovorí Erika Luzsicza zo spoločnosti Axocom.

„To znamená, že sa to vylúčiť nedá, avšak v najbližšej dobe ani jeden náš klient z regionálnych feedov (verzií)  nemá finálny termín na zrealizovanie lokalizácie do slovenčiny,“ tvrdí Luzsicza. Prečo sú kanály iba v češtine, Luzsicza zdôvodňuje veľkosťou trhu aj akceptovaním češtiny u slovenských divákov. Dôležitá je aj ziskovosť projektu a do úvahy treba brať aj náklady na šírenie u providerov.

Silní vysielatelia ako FOX, Disney, Viasat, HBO, AMC, Viacom či Sony servírujú filmy či seriály výhradne v českom jazyku. Tieto vysielacie spoločnosti neponúkajú v slovenčine ani časť obsahu! A to aj napriek tomu, že v Česku prijíma až 60-percent ddomácností bezplatnú televíziu so základnými stanicami. Na Slovensku je situácia opačná, viac ako 90-percent ľudí na Slovensku má platené formy televízneho signálu, a teda často aj ďalšie, platené stanice. Ani na to vysielatelia nereflektujú a slovenčinu vo vysielaní naďalej ignorujú.

Deti na Slovensku sú odkázané na češtinu

Detská televízia v slovenčine je stále, až na jednu svetlú výnimku, fikciou. Súčasní prevádzkovatelia monotematických staníc vidia problém najmä v tunajšom malom trhu neschopnom údajne uživiť program pre tak úzky divácky profil.  Markíza tak napríklad prišla o rannú reláciu Kakao. JOJ vysielala pred viac ako rokom denne o 18:55 animovaný seriál, verejnoprávna Jednotka v minulosti zrušila ranné Vysielanie pre najmenších. Pre nedostatočné výsledky v masovej cieľovej skupine posledné roky neustále manipulovala aj s vysielacím časom tradičného Večerníčka.

Nemáme kvalitné tvorivé zázemie, ktoré uvoľnením češtiny úplne zlikvidujeme a o slovenčine v rozprávke by sa mohla natočiť rozprávka, ktorá by sa začínala „kde bolo, tam slovenčina nie je a ani nebude…“

Aj preto tu máme zákon o štátnom jazyku, ktorý určuje, že inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov musia byť dabované do štátneho jazyka. No aká je prax? Toto ustanovenie televízie nemajú problém obchádzať. Stačí, ak televízia označí napríklad animovaný film za rodinnú komédiu – a  čeština je zrazu dovolená. V minulosti verejnoprávna Slovenská televízia vysielala napríklad v češtine animovaný detský film Shrek alebo vianočnú fantasy rozprávku Grinch len preto, že ich označila za „rodinné komédie.“

INP upozorňuje, že šetriť na najmenšom divákovi, ktorému namiesto „Čertovského pera“ vnucujeme „Čertí brko“ je morálny hazard s deťmi. A dôvodiť zrozumiteľnosťou môže naozaj iba zatuchnutý čechoslovakista odtrhnutý z reťaze aj od reality, pretože návrh na zrušenie povinnej slovenčiny vo vysielaní pre deti do 12 rokov (12+)  je ekonomickým klincom do rakve slovenčiny – aspoň v dabingovej podobe.

INP pripomína Štúrovu axiómu, že „reč je duch“ a my máme povinnosť cibriť tohto slovenského ducha pre ďalšie generácie. Uvádzame malý príklad rozdielnosti „ducha“: Česi majú viac zmysel pre absurditu, Slováci skôr zmysel pre transcendenciu. Česi evidentne premietajú do rozprávok viac pekla a pekelných síl, zatiaľ čo slovenskí tvorcovia inklinujú k ríši a postavám Dobra a spravodlivosti.

Ojedinelá svetlá výnimka pre deti: Kanál RiK

Svetlou výnimkou v prebohemizovaných staniciach je detský kanál RiK, ktorý prevádzkuje v platforme Plustelka spoločnosť Towercom a ktorý vysiela všetky programy v slovenskom jazyku. Televízna stanica RiK je z portfólia JOJ Group.

Závery a riešenia

  • Zastúpenie slovenčiny, slovenského dabingu a slovenskej audiostopy vo vysielaní televíznych staníc dostupných na území Slovenskej republiky je žalostne nízka
  • Sprístupnenie slovenskej lokalizácie by preto malo byť prioritným záujmom kultúrnym aj ekonomickým
  • Verejnoprávny vysielateľ (RTVS) by mal zriadiť monotematický kanál (Trojka) určený výlučne detskému divákovi
  • Intenzívnejšia komunikácia respondentov s operátormi na slovenskú lokalizáciu, pretože väčšina operátorov rieši skôr alternatívne (ďalšie cudzojazyčné) stopy a nie primárne slovenčinu.
  • Občiansky a spotrebiteľský tlak na Radu pre vysielanie a retransmisiu, v dodržiavaní zákonov (možnosť udeľovať finančné sankcie)
  • Dôraznejšia ochranná legislatíva, napríklad v stanovení minimálnych kvót pre slovenskú jazykovú stopu (podobne ako je kvórum pre slovenských interpretov vo vysielaní rádií) pri audiovizuálnych dielach šírených v slovenskom étery

INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY, február/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategórie: Nezaradené |