Školstvo alebo politika? Hodnotenie televíznej diskusie RTVS O 5 minút 12 Inštitútom národnej politiky

Keďže kvalita školstva patrí  národné priority, Inštitút národnej politiky si posvietil na prístup zodpovedných k tému, situácii a riešeniam. Preto sme operatívne medzi analýzy zaradili aj hoidnotenie diskusnej tv relácie O 5 minút 12 s témou školstva, kde sa stretli ministerska školstva M.Lubyová (nom.SNS) a poslankyňa V.Remišová (OĽANO).

Pozičná neujasnenosť Veroniky Remišovej ako tieňovej ministerky zahraničia vystupujúcej ako „odborník“ k väčšine tém kritizovaných hnutím OĽANO devalvuje aj tému školstva, ktorú prezentuje hnutie ako „kľúčovú“. Pozícia „dievča na všetko“ sa podpisuje aj pod ďalšie negatívne vady, ktoré prezentuje v televíznych dueloch. Patria sem odborná nepohotovosť, sklzávanie k popisnému populizmu, nerešpektovanie faktov, autority, neschopnosť v kľude viesť debatu dokonca so ženou (poznámka: ministerkou školstva), mentorské dvíhanie prsta, zatínanie päsťami, gestá dlaňou, skákanie do reči, arogantný výzor v tvári… neposúvajú diskusiu v oblasti školstva do vecnej, odbornej a kvalitnejšej úrovne, ale do sféry politického boja a marketingu.

INP sa nepodarilo zistiť,  odkiaľ pramení vnútorná zanietenosť témou a odkiaľ pochádza stopercentné presvedčenie o pravde V.Remišovej, ale tento postoj

Diskusiu poznačilo aj opozičné hyperbolizovanie čiastkového javu (tákajúceho sa len Bratislavského samosprávneho kraja) na „chaos v celej republike“, ktoré má prvky účelového zveličovania problému ako nástroja politickej manipulácie. Opozičná pozícia sa podpísala aj pod zablokovanie riešenia na školskom výbore, kde sa opozícia takticky zdržala a nepridala svoje ruky k náprave stavu, o ktorý usiloval rezort školstva. Remišová svojimi postojmi spochybnila politiku ústretovnosti k rozumným nápravám, ktoré dlhodobo prezentuje v médiách šéf poslaneckého klubu R.Vašečka. Situácia môže znamenať, že hnutie OĽANO má s V.Remišovou ďalšie marketingové zámery, ktorým podriaďuje aj jej neustálu medializáciu. Mohlo by ísť o kandidatúru na funkciu hlavy štátu. Ak sa predpoklady potvrdia, potom hnutie OĽANO touto stratégiou nadraďuje politické dôvody nad odborné a vnútrostranícke nad celospoločenské.

Poslanci skladajú sľub, v ktorom sa zaväzujú rešpektovať a napĺňať zákony. Poslankyňa V.Remišová v diskusii viackrát spochybnila čierne na bielom – zákonnú platnosť a zákonný stav veci. Poslankyňa si zjavne oprávňuje zamieňať svoj nesúhlas s nezákonnosťou, čo je vážne, nielen odborné zlyhanie. Rovnako účelová a z kontextu vytrhnutá bola interpretácia nadobudnutia platnosti opatrenia zo zákona. Ak sú okolnosti desať rokov známe, že situácia sa musí zmeniť (upraviť – zosúladiť so zákonom), nemôže ísť o stav „zo dňa na deň“.

Remišová mala tiež problém akceptovať niektoré objektívne nástroje právneho štátu ako sú decentralizácia, deľba kompetencií medzi viaceré rezorty alebo ich prenos zo štátnej správy na verejnú správu, ďalej regulácie a kvóty, ktoré stanovujú limity (napr. v oblasti počtu/podielu rôznych typov škôl), pričom predstavy prezentované predstaviteľmi OĽANO ich posúvajú k byrokraticko- centralizovanému modelu riadenia.

Ministerka školstva M.Lubyová pôsobila v diskusnej relácii vecne, fundovane, konzistentne a vyrovnane, s prehľadom vysvetľovala problémy aj javy, prekladala ucelené a systémové riešenia – napr. obhajobu fínskeho inkluzívneho modelu vzdelávania a optimalizáciu kvóra na osemročné gymnáziá. Otvorenou a nedoriešenou naliehavou otázkou je nejasný osud  Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.

 

 

 

 

Kategórie: Nezaradené |