Do Európy sa hrnie svoloč. Prečo ľudia Merkelovú a Junckera zlynčují. USA treba vylúčiť z NATO. Analytik Pavel Fendek v rozhovore pre český portál Parlamentní listy. Časť 1.

ROZHOVOR  18. augusta 2016 – 1. časť. Analytik Inštitútu národnej politiky a autor knihy „Súmrak európskej civilizácie. Barbari sa zmocňujú Európy“ Pavel Fendek říká, že „utečenci“ musejí být informovaní, že pokud překročí únosnou hranici svého chování, bude proti nim použita ostrá střelba. Neomarxisté podle něj nazývají rasistou, xenofobem, populistou a extremistou každého, kdo hájí práva evropských národů. Celá „pokroková“ agenda EU slouží k tomu, aby byly evropská kultura a civilizace ve jménu tohoto „pokroku“ zničeny.

Obhájci imigrace tvrdí, že přijímání imigrantů pomůže ekonomice, protože imigranti zaplní volná pracovní místa a současně prý pomohou udržet důchodový systém. Nejsou ale naopak větším nákladem pro sociální systémy než přínosem pro ekonomiku? Plus započtěme náklady na bezpečnost a následky kriminality…

Diskuse podplacených odborníků na toto téma patří do kategorie humoru. Masovější migrace za prací byla v Evropě běžná už přibližně od druhé poloviny 19. století. Byla to však práce sezónní, případně jen na dobu určitou a migranti většinou věděli, kde se ve své profesi uplatní. V podstatě šli najisto a na kontrakt. Pokud se po splnění dohody stali tito migranti zbytečnými, vraceli se domů. Samozřejmě že někteří z nich se uchytili natrvalo a stali se z nich pak Němci, Francouzi, Belgičané a tak dále.

Migranti jsou pro ekonomiku přínosem jen tehdy, pokud eliminují dočasný nedostatek příslušníků domácí pracovní síly příslušné kvalifikace, které je možné získat rekvalifikací z řad domácích nezaměstnaných. Dovoz pracovní síly ze zahraničí jen proto, že je lacinější než nezaměstnaná domácí pracovní síla, by měl být považován za trestný čin postihovaný přinejmenším pokutou rovnající se minimálně zisku z této transakce, což platí i o investicích zahraničního kapitálu, který si doveze i pracovní sílu. Závěry Bezděkovy komise v ČR jednoznačně dokazují, že migrace nemá žádný přínos pro udržení důchodového systému, a to byla analyzována optimální varianta migrace. Všechno ostatní jsou již jen ideologické klamy.

Šéfka Alternativy pro Německo Frauke Petryová prohlásila, že by pohraniční stráž měla být připravena střílet uprchlíky, pokud to bude nutné. „Potřebujeme efektivní kontrolu (hranic), abychom zabránili neregistrovaným žadatelům o azyl vstup do země z Rakouska. Žádný policista nechce střílet na uprchlíky a já si to také nepřeji. Ale střelba by měla být umožněna jako poslední možnost,“ prohlásila pro německá média šéfka AfD. Souhlasíte s ní?

Paní Petryová je zřejmě vystrašená. Každý západní politik by měl vědět, jak účinně fungovaly policie a pohraniční stráž za komunistů, bylo by to pro ně v současnosti velmi užitečné. Příslušníci policie a pohraniční stráže musejí mít přiměřenou výstroj a výzbroj stejně jako přesné instrukce. Při pokusu o násilné překročení hranic musejí být nasazené prostředky v pořadí adekvátní situaci. Dělobuchy a slzný plyn jsou použity jako první, potom přiměřeně velké obušky, střelba do vzduchu slepými náboji, střelba gumovými projektily. To by mělo odradit velkou většinu zájemců o násilné překročení hranic. Proti odhodlanému zbytku, který je zvyklý řvát Alláhu Akbar, už může být použita i ostrá střelba.

Tady nejde o to, zda si policista přeje, či nepřeje střílet. Policista musí mít jednoznačný rozkaz, kdy musí střílet a být na to psychicky připravený. A „utečenci“ musejí být informovaní, že pokud překročí únosnou hranici svého chování, bude proti nim použita ostrá střelba. Tento postup musejí znát i politici. Zodpovědnost za realizaci tohoto postupu budou potom nést v první řadě zájemci o násilné překročení hranice. Ostatně po první střelbě by k dalším pokusům o násilné překročení hranice zřejmě nedošlo. Jistě jste si všiml, kolikrát jsem použil slovo „musí“, které znamená povinnost.

Prezident České republiky Miloš Zeman řekl, že bychom neměli přijímat žádné uprchlíky ze zemí nám kulturně velice vzdálených, z Afriky a Blízkého východu. Nelze podle něho vyloučit, že mezi nimi mohou být džihádisté. Nejde jen o několik set či tisíc uprchlíků, ale o řetězovou reakci, kterou je třeba zastavit od začátku, neboť když už běží, nelze ji zastavit. Musíme prý bojovat proti islámskému radikalismu, jinak můžeme mít stejný osud, jaký nám plánoval Reinhard Heydrich… Český prezident Zeman bývá kritizován, že jeho postoje k migraci jsou xenofobní a populistické. Co o tom soudíte?

Pana prezidenta jen doplním. Poskytnout právo na azyl bojeschopným mužům je amorálnost a zločin páchaný na Evropanech i zemích původu. Co se týká například Sýrie, tito muži mají povinnost bojovat proti svým nepřátelům, proti vládní moci, anebo za vládní moc. Do Evropy se tak hrne vlastně svoloč, která utíká před vládní mocí, čili jsou to zbabělí islamisté, anebo utíkají před islamisty, čili jsou to zbabělci, kteří se bojí bojovat proti islamistům. Jejich poměr může být i jedna ku jedné, proto můžu konstatovat, že se do Evropy hrnou ne tisíce, ale statisíce islamistů, kteří jsou doma zbabělí, ale v podmínkách, jež jim poskytují evropští zabělci, jsou z nich odvážní a odhodlaní muži, o čemž svědčí jejich běsnění. Mezi nimi se nachází samozřejmě několik tisíc skutečných i v boji ostřílených džihádistů. Mladí lidé bez rodin, bez dokladů i s doklady, ať již ze Sýrie či odjinud právo na azyl nemají. Ani chudoba není relevantní důvod pro udělení politického azylu v Evropě přibližně třem miliardám lidí.

Vše, co servírují nejvyšší představitelé EU, je lež, a řešení situace najdeme prakticky výlučně v opaku toho, co pochází z dílny EU. Pokrok tak není pokrokem, ale svou karikaturou a celá „pokroková“ agenda EU slouží k tomu, aby byly evropská kultura a civilizace ve jménu tohoto „pokroku“ zničeny a nahrazeny kulturou, která má na pokrok a lidská práva diametrálně odlišný pohled. V takovémto prostředí má boj proti radikalismu charakter a účinnost sysifovské práce.

Politický mainstream EU je neomarxistický, levicí počínaje a pravicí konče a hájí výlučně práva takzvaných utlačovaných menšin a migrantů. Neomarxisté nazývají rasistou, xenofobem, populistou a extremistou každého, kdo hájí práva evropských národů a většin. Relevantní mainstreamové politické strany jsou označovány jako extrémní pravice nezávisle na tom, zda jsou orientované levicově, anebo pravicově. Pokud neomarxističtí extremisté někoho kritizují, je to pro něj vlastně vyznamenání, což se týká i pana prezidenta Zemana.

Jak hodnotíte to, jak se k imigrační krizi stavějí EU a Německo? A jak hodnotíte návrh Evropské komise na centralizaci azylové politiky a přerozdělování imigrantů?

Projekt Panevropská unie a EuroMed zahrnuje i plán změnit migrací evropské národy na nové Evropany, v jeden poslušný asijsko-evropsko-negroidní mix, „eintopf etni“ – kvantita, kterému bude totalitně vládnout vyvolená aristokratická nadrasa – kvalita. EU a Německo tuto úlohu od svého pána z USA plní na výbornou. Nejnovější návrh Evropské komise v čele s panem Junckerem je pokračováním jejich hry vabank.

Pokud se jim podaří udržet Evropany na uzdě, struktura obyvatelstva Evropy se přívalem migrantů ze zemí třetího světa změní za pár let natolik, že proces už bude nezvratný, což znamená totální výhru neomarxistů a Evropské komise. Proto potřebují islamizaci podpořit, a ne zastavit. Musejí počkat, až bude všude muslimů tolik, že je Evropané nezvládnou ani vojensky a budou muset kapitulovat před jejich politickými požadavky. Pokud se jim to nepodaří, budou muset utéct, jinak skončí jako Kaddáfí.

Mohou západní civilizaci zachránit politici typu Le Penové, Orbána, Trumpa, Wilderse…?

To samozřejmě mohou za předpokladu, že ideologicky porazí neomarxisty. Jejich přechod do ofenzivy v ideologické oblasti by znamenal pro jejich neomarxistické soupeře historický šok. Pokud převezmou iniciativu v ideologické propagandě, můžou udělat substituci. V praxi to znamená elegantní vmanévrování neomarxistů jako Hollande, Angela Merkelová, Juncker, Schultz a tak dále do pozice extremistů páchajících zločiny na národech Evropy a Evropanech.

Co se týká USA, tam se neomarxisté nazývají liberály, případně neokonzervativci. Rozdíl mezi nimi je ale ve smyslu vaší otázky nepodstatný. V USA neexistuje vzdorostrana typu Národní fronty Marine Le Penové. Zda takovou stranu dokáže Donald Trump nahradit jako osobnost, netuším. Pokud bych mu mohl poradit, tak bych navrhl založit novou politickou stranu, optimálně pokud by se stal prezidentem USA, což by mohlo narušit zkostnatělou politickou strukturu a volební systém.

Vidíme, že Schengen je věc pro dobré počasí, ale když přijde bouřka, prosakuje a valí se přes něj povodeň. V okamžiku, kdy EU hranice nijak nehlídá, cizí lidé libovolně bez jakékoli registrace překračují hranice a pohybují se po Evropě. Současně vidíme, že už nyní jsou v západní Evropě obrovské muslimské komunity podhoubím pro terorismus. Neměl by si náš stát vzít zpátky pravomoc, kdo může vstoupit na naše území? V okamžiku, kdy není chráněna vnější hranice EU? První je věc, že kontrolou hranic zamezíme přílivu uprchlíků, a druhá věc, že v západní Evropě jsou občané EU muslimského vyznání, jež jsou zapojení do hnutí teroristů. Ale muslim, který žije třetí generaci v Německu a je třeba terorista, může libovolně překročit hranice naší země, nikdo ho na hranicích nezkontroluje, nezadrží a zde může u nás něco spáchat. Jedním ze znaků suverénního státu je, že kontroluje své hranice a kontroluje právo na svém území, které je vytyčeno hranicemi. Jakmile někdo poruší zákon u nás, překročí hranice, tak už náš stát toho člověka těžko potrestá…

Zřízení Schengenu a dublinská dohoda byly vcelku z hlediska právního řešení správné. Paní Merkelová však mohla porušit všechno, co se dalo, jen protože nebyl jednoznačně zakotvený vztah mezi právem, povinnostmi a zodpovědností EU jako celku a jednotlivými členskými státy. Neomarxisté evidentně o to neměli zájem. Aby takový prostor jako Schengen mohl spolehlivě fungovat bez toho, aby se EU transformovala na nějakou formu státu, můžu uvést jen představu z mé knihy. Pakt NATO by měl být transformovaný na evropský obranný pakt s vlastním velitelstvím a štábem. USA, Turecko a Kanada by se transformovaly ze členských států NATO na spojence evropského obranného paktu na základě bilaterálních smluv.

Kromě toho, že náklady na takovouto transformaci by byly minimální, takový „spolehlivý“ spojenec, jako je současné Turecko, by mohl být z tohoto svazku okamžitě vyloučen bez ohledu na zájmy USA. V principu by mohly být za určitých okolností z tohoto svazku vyloučené i USA nebo z něho vystoupit. Vnější bezpečnost tohoto prostoru by zabezpečovaly výlučně ozbrojené síly jednotlivých členských států evropského paktu za vzájemné spolupráce. Už by nebylo možné říct, jak řekl generální tajemník NATO, že tento pakt nemá s ochranou hranic schengenského prostoru nic společného. Tato představa je realizovatelná jen za předpokladu, že se EU stane rovnocenným partnerem USA. K tomu je však potřebný zázrak typu kolapsu SSSR.

Pochybuji, že se neomarxisté sami dobrovolně rozhodnou realizovat něco tomu podobného. Jediné východisko je potom zrušení schengenského prostoru, což by znamenalo, že například ČR dovolí vstup na své území jen těm muslimům, které uzná za bezproblémové. Takže ani uvnitř EU by nikdo nemohl nekontrolovaně překračovat národní hranice členských států. Jen takový tvrdý a nekompromisní postoj dokáže přinutit neomarxistické elity EU, aby se přestaly věnovat islamizaci Evropy a přijmout řešení mého typu. Jejich pozice by však tím byla značně otřesená. Právě nyní, když se EU nachází v prakticky neřešitelné situaci, můžeme uplatnit pokrok ve stylu Lenina: jeden krok vzad a dva kroky vpřed.

I kdybychom nepočítali současnou migrační vlnu, pak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šaría. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám. Není pro nás EU z tohoto důvodu hrozbou a není pro nás řešením vystoupit z EU a utvořit nějaké uskupení států kolem Visegrádu a části Balkánu a dalších států střední a východní Evropy, které by se tomu ubránily?  

Před rozpadem východního bloku jsem měl naivní představu, že vyloučíme z Varšavské smlouvy SSSR a budeme fungovat jako vojenský blok, jehož nezávislost bude garantována snahou obou supervelmocí vycházet s námi jako rovný s rovným a že k němu ještě připojíme Jugoslávii. Tímto způsobem by bylo možné spolupracovat v modifikované verzi RVHP. SSSR se ale rozpadl a každý chtěl jít na Západ.

Na realizaci varianty této ideje je v současnosti vhodná situace. To by však musely odklepnout USA, neboť NATO by potom tvořilo seskupení starých členů EU a seskupení bývalých nových členských států EU pod jejich velením. Jako pracovní projekt by tato idea neměla být zavrhnuta, protože nedokážeme odhadnout, jak EU dopadne již krátkodobě. Islamizace starých států EU v ní nastartuje takový chaos, že novým členským státům EU, pokud dostatečně dlouho odolají islamizaci, nebude mít kdo zabránit z EU vystoupit. Vystoupení z EU může proto proběhnout formou jednoduchého oficiálního prohlášení. Možné je však i to, že by nám to USA zatrhly pod hrozbou vojenského zásahu. Nezbývá nám nic jiného, než čekat a pevně držet svou pozici.

 

Ing. Pavel Fendek je ekonom a zakládající člen Inštitútu národnej politiky. Problematice imigrace se systematicky věnuje od vstupu Slovenska do EU. Své analýzy a závěry z nich přednáší od roku 2008 na Medzinárodných politologických dňoch v Prešově a Košicích a též je prezentuje v sbornících z těchto konferencí.

 

Kategórie: Nezaradené |